Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 novanm

Kòmantè koupe sou November 24
Refleksyon

Moun ki viv jis konprann sa ki fè pati ki moun epi yo travay asire yo ke yo resevwa li. Si nou pran tan pou nou reflechi sou sitiyasyon bò kote nou, sou aksyon dirijan nasyonal nou yo, sou prejije nou pran kòm nòmal, nou ka reyalize ke nou te inyore enjistis ki mande atansyon nou. Lajistis pouse nou rekonèt egalite ak diyite tout moun epi pou nou aji ak yo san patipri. Tout entèraksyon imen yo anglobe pa jistis ak sa a pwolonje nan bèt ak anviwònman an. Li mande pou tout moun, sitou pòv ak fèb yo, gen aksè a nesesite yo nan lavi, fizik ak espirityèl, e ke okenn nan nou pa lib jiskaske nou tout. Lè nou eseye viv jis, nou kòmanse konprann ke pami moun ki san vwa yo tout bèt vivan yo ak tè a vyole.

Lapriyè

Se pou Lespri jistis la deplase kè tout moun, se pou baryè ki divize nou kraze, sispèk yo disparèt, e rayisman sispann pou divizyon nou yo geri, nou ka viv nan jistis ak lapè.

Aksyon

Nonmen enjistis lè ou wè yo. Pale avèk kran. Ou pa bezwen pè sa lòt moun ka panse.

Lekti Sigjere

Se sa Bondye mande w, sèlman sa,
Pou aji jis
Pou renmen ak tandrès.
Pou mache avèk imilite ak Bondye ou.
Mika 6;8

Benediksyon pou moun ki grangou ak swaf jistis, paske yo pral satisfè.
Matye 5: 3-12

Lè m 'bay pòv yo manje, yo rele m' yon sen. Lè mwen mande poukisa pòv yo pa gen manje, yo rele m 'yon kominis.
Dom Helder Camara

Tris devwa politik la se etabli jistis nan yon monn peche.
Jimmy Carter

Gendwa gen moman kote nou pa gen fòs pou nou anpeche enjistis, men pa dwe janm gen yon moman kote nou manke pwoteste.
Elie Wiesel

Enjistis nenpòt kote se yon menas pou jistis toupatou.
Martin Luther King, Jr.

Bondye te renmen zwazo yo ak envante pye bwa. Man te renmen zwazo yo ak envante kaj.
Jacques Deva

 Bèt yo nan mond lan egziste pou rezon pwòp yo. Yo pa te fèt pou moun plis pase moun nwa yo te fèt pou blan, oswa fanm yo te kreye pou gason.
Alice Walker

Avèk respè pou tout kreyasyon an, nou travay pou garanti diyite imen tout moun, sitou pòv yo ak moun ki maltrete yo.
Konstitisyon Sè Sen Jozèf yo