Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

29 novanm

Kòmantè koupe sou November 29
Anivèsè Dorothy Day
Refleksyon

Yon ekriven, editè ak refòmatè sosyal, Dorothy Day te fèt, nan vil Nouyòk nan dat 8 novanm 1897. Li te yon radikal pandan tan li, li te travay pou kòz sosyal tankou pasifism ak vòt fanm. Li te arete plizyè fwa pou patisipasyon li nan manifestasyon, li menm te fè yon grèv grangou apre li te nan prizon poutèt li te pwoteste devan Mezon Blanch lan. Dorothy te entrige pa lafwa Katolik la pandan plizyè ane epi li te konvèti an 1927. An 1933, li te ko-fonde The Catholic Worker, ki te ankouraje ansèyman Katolik epi konfwonte pwoblèm sosyete a. Li te vin gen anpil siksè ak anjandre Mouvman Travayè Katolik la, ki te fè fas ak pwoblèm jistis sosyal ki gide pa prensip relijye yo. Kòm yon pati nan kwayans mouvman an nan Ospitalite, Dorothy Day te ede etabli kay espesyal pou bay moun ki nan bezwen. Li te mouri 29 novanm 1980 nan Maryhouse, youn nan kay Katolik li te ede etabli.

Lapriyè

Seyè a tande rèl pòv yo.

Aksyon

"Pi gwo defi nan jounen an se: ki jan yo pote yon revolisyon nan kè a, yon revolisyon ki dwe kòmanse ak chak nan nou." (Dorothy Day) Èske ou dakò? Ki defi ou ye?

Lekti Sigjere

M'ap di nou sa avèk sètitid, paske nou te fè sa pou youn nan frè m' yo ki pi piti yo, nou te fè sa pou mwen.
Matye 25:40

Levanjil la retire dwa nou pou tout tan, pou nou fè diskriminasyon ant pòv ki merite yo ak pòv ki pa merite yo.
Jou Dorothy

Nou tout te konnen long solitid la e nou te aprann ke sèl solisyon an se lanmou e ke lanmou vini ak kominote a.
Jou Dorothy

Mwen vrèman renmen Bondye sèlman otan mwen renmen moun mwen renmen pi piti a
Jou Dorothy

Moun yo di, ki sans ti efò nou? Yo pa ka wè ke nou dwe mete yon sèl brik alafwa, pran yon etap nan yon moman. Yon ti wòch jete nan yon letan lakòz rid ki gaye nan tout direksyon. Chak panse, pawòl ak zèv nou yo se konsa. Pa gen moun ki gen dwa chita epi santi yo san espwa. Gen twòp travay pou fè.
Jou Dorothy

Moun ki pa ka wè Kris la nan pòv yo se ate vre.
Jou Dorothy

Si mwen te reyalize anyen nan lavi mwen se paske mwen pa te jennen
pou pale de Bondye.
Jou Dorothy

Pa rele m yon sen. Mwen pa vle yo ranvwaye tèlman fasil.
Jou Dorothy