Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 novanm

Kòmantè koupe sou November 3
Refleksyon

Nan Jou Eleksyon sa a, ann reflechi nan lapriyè sou responsablite nou antanke sitwayen nan yon nasyon divès politik ak relijyon. Li enpòtan pou vote selon yon konsyans byen fòme ak byen enfòme ki ka wè yon relasyon ekilibre nan mitan divès byen. Li se yon tan yo chwazi enfòmasyon reyalite pase opinyon pèsonèl. Se yon moman pou nou rekonèt ke tout pwoblèm pa genyen menm pwa moral e ke byen nasyon an ak mond lan pi gwo pase lwayote pati yo. Li enpòtan anpil pou nou konnen kiyès angajman pou sèvis piblik pou byen komen ki merite konfyans piblik la. Li se yon tan pou eseye ale pi lwen pase opinyon yo reyalite, pi lwen pase lwayote nan chwa objektif, pi lwen pase pèsonalite nan sa ki pi bon pou avni komen nou an. Li se moman pou bliye bawomèt la pa fon nan popilarite ak fè chwa ki pi bon nan ki moun ki gen kapasite nan mennen byen.

Lapriyè

Nou priye pou nou chak kapab wè sa ki pou byen nasyon sa a epi chwazi avèk sajès.

Aksyon

Kèlkeswa enkonvenyan oswa difikilte, vote si ou pa deja vote.. Fè pi bon chwa ou kapab pou byen nasyon nou an.

Lekti Sigjere
 

Moun ki ta gran pami nou dwe sèvitè nou, e moun ki ta premye nan nou dwe sèvitè tout moun.
Mak 10:42

Lè sa a, Jezi di foul moun yo ansanm ak disip li yo: “Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo chita sou chèz Moyiz la. Paske, yo preche, men yo pa pratike. Yo mare chay lou, difisil pou pote, epi yo mete yo sou zepòl moun, men yo menm yo pa vle deplase yo ak dwèt yo.
Matye 23:1-39

Li se kounye a, plis pase tout tan, nesesè pou lidè politik yo dwe eksepsyonèl pou onètete, entegrite ak angajman nan byen komen an.
Pap Francis

Chak kwayan nan monn pa nou an dwe yon etensèl limyè, yon sant lanmou, yon ledven vivan nan mitan kominote mondyal la.
Pap Jan XXIII

Ban nou lidè ki mennen nasyon sa a nan vèti san yo pa chèche enpoze kalite vèti nou an sou vèti lòt moun.
Joan Chittister, OSB

Yon politisyen panse ak pwochen eleksyon an. Yon moun k ap dirije, nan jenerasyon kap vini an.
Konfiti Freeman Clarke

Moun ki rete lwen eleksyon an panse ke yon vòt pa pral fè okenn bon: 'Se sèlman yon etap ankò pou panse yon vòt pa pral fè okenn mal.
Ralph Waldo Emerson

Move ofisyèl yo eli pa bon sitwayen ki pa vote.
George Jean Natan

Sèl politik mwen vle konsakre tèt mwen an se tou senpleman yon kesyon de sèvi moun ki bò kote nou yo: sèvi kominote a ak sèvi moun ki pral vin apre nou. Rasin ki pi pwofon li yo se moral paske li se yon responsablite eksprime nan aksyon, pou ak pou tout la.
Vaclav Havel

Pap Francis ap anseye nou, menm jan ak tradisyon nou an, ke li pi konplike pase yon sèl pwoblèm, epi nou dwe vote plizyè pwoblèm.
Sè Simone Campbell

Ameriken parèy mwen yo: pa mande sa peyi ou ka fè pou ou - mande sa ou kapab fè pou peyi ou.
John F. Kennedy