Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 novanm

Kòmantè koupe sou November 30
Refleksyon

Lavan se yon tan kote nou renouvle espwa nou ke lè nou viv mesaj Jezi a, chanjman se posib. Se yon moman kote nou apwofondi angajman nou pou sans lavi l ak pawòl li. Nou pa tann yon moun vini. Nou konnen li te deja fèt e ke li te anseye yon nouvo vizyon sou lavi, yon nouvo fason pou konprann sa sa vle di relasyon ak Bondye ak youn ak lòt. Travay Lavan an se pou sonde mesaj sa a, pou relouvri tèt nou pou absòbe li pandan n ap prepare pou selebre nesans li. Objektif nou se kite sans lavi l 'reborn nan tan nou an atravè nou.

Lapriyè

Se pou mwen viv nan espwa epi gen kouraj pou m chanje kote sa nesesè.

Aksyon

Pran yon ti tan pou gade nan konpreyansyon sosyete a nan jou yo anvan Nwèl la. Pran yon aksyon ki sipòte siyifikasyon espirityèl Nwèl la olye yon aksyon materyalis.

Lekti Sigjere

Limyè a klere nan fènwa a, epi fènwa a pa genyen batay la.
Jan 1:5

Jezi, plis tankou nou pase nou te janm imajine vrèman, revele nou mèvèy kiyès nou ye antanke pote Lespri Bondye a.
Priye yon nouvo istwa

Evènman Kris la se sèl evènman nan listwa imen ki pwomèt demenajman ak santre, siyifikasyon ak objektif. Pwomès sa a ak akonplisman li yo evoke lwanj ak remèsiman pasyone ak sensè, espesyalman pou moun ki konnen pwòp kraze yo ak gerizon Kris la pote nan lavi yo.
Robert Web

Lavan, menm jan ak kouzen li a Karèm, se yon sezon pou lapriyè ak refòm nan kè nou. Piske li rive nan sezon ivè a, dife se yon siy ki apwopriye pou ede nou selebre Lavann... Si Kris la pral vin pi plis nan lavi nou Nwèl sa a, si Bondye vle vin vrèman enkarne pou nou, Lè sa a, dife ap gen pou prezan nan nou an. lapriyè. Adorasyon nou ak devosyon nou pral gen pou limen kalite dife nan nanm nou ki ka vrèman chanje kè nou. Nou se yon gwo responsablite pou nou pa gaspiye tan Lavan sa a.
Edward Hays

Youn nan paradoks esansyèl nan Lavan an: ke pandan n ap tann Bondye, nou toujou avèk Bondye, pandan ke nou bezwen jwenn asirans Bondye arive, oswa arive nan tounen lakay nou, nou deja lakay ou. Pandan n ap tann, fòk nou fè konfyans, pou nou gen lafwa, men se gras Bondye ki ban nou lafwa sa a. Menm jan ak tout konesans espirityèl, de bagay yo se verite, ak egalman vre, nan yon fwa. Lespri a pa ka konprann paradoks; se konesans nanm nan.
Michelle Blake 

Pandan sezon Lavan sa a pandan n ap selebre nouvo relasyon ant Bondye ak tèt nou, se pou sa reflete nan relasyon renouvle nou ak mari oswa madanm, timoun, fanmi ak moun ki toupre ak nou renmen yo. Se pou nou pale ak tandrès youn ak lòt nan mitan tout prese sezon an epi transfòme jou fè makèt yo jouk Nwèl nan vrè Lavenman Kris la.
Casely Essamuah

Lavi a se yon sezon Lavan ki konstan: nou toujou ap tann pou nou vin, dekouvri, konplete, akonpli. Espwa, lit, laperèz, atant ak pwogrè yo tout fè pati eksperyans Lavan nou an. Mond lan pa jis, pa tankou renmen, pa otan tout jan nou konnen li kapab e li ta dwe. Men, vini Kris la ak prezans li nan mitan nou—tankou youn nan nou—ban nou rezon pou n viv nan espwa: limyè sa a pral kraze fènwa a, pou nou ka libere anba laperèz ak prejije nou yo, pou nou pa janm poukont nou oswa abandone.
Koneksyon 11-28-93