Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 novanm

Kòmantè koupe sou November 6

Refleksyon

Gen yon moman kote kritik nan tan pase a se tou senpleman pa ase. Gen yon nouvo moman nan lavi a lè nou dwe dedye tèt nou pou kreye tan kap vini an. E sa se travay di, di. Nan moman sa a, nou dekouvri diferans ki genyen ant moun k'ap mache ak lidè, ant kritik ak pwofèt, ant malkontant ak komèt. Jwenn ouvèti kè a pou imajine posiblite pou yon levanjil konplè, yon monn jis, yon gouvènman onèt, twouble lespri a. Rebati se youn nan karis kreyasyon yo. Rebuilders pran sa lòt moun sèlman pale sou yo epi fè li reyalite pwochen jenerasyon an. Yo se moun ki peye ak lavi yo pou fè yon lide yon reyalite. Yo abandone prestij ak lajan pou batay la long, difisil nan vire ti mond nou an sou ti aks li yo. Yo bati yon nouvo mond dwat nan kè ansyen an. Yo montre nou mond lan ke rès mond lan pa vle wè jiskaske, fòse yo wè li, nou pa ka inyore li ankò.  

Adapte de Joan Chittister, OSB

Lapriyè

Fè tout bagay nouvo.

Aksyon

Poukisa ou wè sa a kòm yon tan pou rebati? Ki sa ou espere pou lavni? Ki jan ou ka vin yon rebati nan sèk pwòp ou a?  

Lekti Sigjere

Grasa sajès yo bati yon kay, ak bon konprann li etabli.
Pwovèb 24:3 

Epi nou konnen ke pou moun ki renmen Bondye tout bagay travay ansanm pou byen, pou moun ki aple dapre objektif li.
Women 8:28 

Ki kalite monn nou vle kite pou moun ki vin apre nou yo, pou timoun ki ap grandi kounye a? Kesyon an pa sèlman konsène anviwònman an nan izolasyon; pwoblèm nan pa ka apwoche pa moso.
Pap Francis


Nou gen chwa pou nou sèvi ak kado lavi nou an pou fè mond lan yon pi bon kote.
Jane Goodall

Se pou w dispoze pou w yon debutan chak maten.
Mèt Eckhart

 Karaktè yon nasyon pa soti nan karaktè lidè li, men nan karaktè sitwayen yo.
Abhijit Naska

 Nou dwe rekonstwi kè moun – ak konvenk moun ke espwa se pa sèlman posib, men esansyèl. 
Tony Snow

Pa gen anyen nan linivè a ki ka anpeche w kite ale epi rekòmanse.
Guy Finley

Ki moun nou ye lè pèsonn pa gade, se twal ki bati nasyon yo n ap viv nan.
Mmanti Umoh

Nou dwe rekonstwi kominote òganik yo, kote moun ka reyini ansanm epi fè konvèsasyon analòg epi pataje istwa, atizay, mizik ak emosyon.    
Bryant McGill

Kòmansman an se toujou jodi a
Mary Wollstonecraft Shelley

Fyète w pou peyi w pa ta dwe vini apre peyi w vin gran; Peyi ou vin gran paske ou fyète pou li.
 Idowu Koyenikan

Li pa janm twò ta pou w ka sa w te ye a.
George Eliot

Poukisa nou pa ka kreye yon mond pi bon? Paske moun k ap travay pou yon monn pi mal yo gen plis detèmine pase moun k ap travay pou yon monn pi bon!
 Mehmet Murat ildan

Premye etap la nan direksyon pou jwenn yon kote se deside ou pa pral rete kote ou ye a.
Jan Pierpont Morgan

Chak nouvo kòmansman soti nan kèk lòt fen kòmansman.
 Seneca