Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 novanm

Kòmantè koupe sou November 6
Refleksyon

Syans modèn pale de yon potansyèl prensipal ki se sous kreyasyon kontinyèl. Nan flanm enèji ki te fòme linivè a, tout sa ki te vin tounen. Soti nan kòmansman misterye sa a tout bagay pataje orijin li epi li konekte. Nou rele mistè sa a Bondye, epi, nan Bondye, n ap viv, n ap deplase epi n ap viv. "Prezans Bondye nan tout kreyasyon an e li parèt nan tout sa ki ye." Nou tout nan relasyon ak rès kreyasyon an e konsyans prezans Bondye ki rete ap mande nou pou nou gen respè ak respè pou tout moun epi pou nou viv nan yon lespri konsyans kontanple.

Lapriyè

Syèl la fè konnen glwa Bondye a;
syèl la anonse travay men Bondye a.
Sòm 19

Aksyon

Reflechi sou fason imaj ou sou Bondye ap agrandi. Ouvè a nouvo ekspresyon.

Lekti Sigjere

Bondye di Moyiz. Se mwen menm ki moun ki ye.
Egzòd 3:14

Eske nou pa konnen nou se tanp Bondye a, e Lespri Bondye a rete nan nou?
1 Korentyen 3:16

Linivè se revelasyon prensipal diven an, ekriti prensipal la, kote prensipal kominikasyon divin-imen an.
Thomas Berry

Mistè mande nou pou nou viv nan enkoni ak lafwa epi pou nou viv nan ensèten avèk espwa, mete konfyans nou nan revelasyon yon konesans pi pwofon ak sètitid ki manifeste kòm Lanmou.
Judy Cannato

Si nou pa konprann kreyasyon kòrèkteman, nou pa ka espere konprann Bondye kòrèkteman.
Sen Toma Aquinas

Ou se linivè a, eksprime tèt li kòm yon moun pou yon ti tan.
Eckhart Tolle

Objektif lavi a se fè batman kè ou matche ak bat la nan linivè a, matche ak nati ou ak Lanati.
Joseph Campbell

Gade anlè nan zetwal yo epi pa desann nan pye ou. Eseye fè sans nan sa ou wè, epi mande sou sa ki fè linivè a egziste. Fè kirye.
Stephen Hawking

Plis nou ka konsantre atansyon nou sou bèl bagay ak reyalite linivè sou nou an, se mwens n ap gen gou pou destriksyon.
Rachèl Carson