Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

9 novanm

Kòmantè koupe sou November 9
Refleksyon

Kilti nou an te koopte anpil nan entansyon espirityèl nou an nan modèl byennèt pèsonèl, vann nou imaj nan lavi espirityèl ki sou pwogrè pwòp tèt ou olye ke sèvis dezenterese oswa bonte lanmou anvè lòt moun. Vrè pratik espirityèl se pa janm pou tèt nou sèlman, men toujou pou tout la, toujou pou dedomajman pou Bondye a. Men, si nou limite pratik nou an nan orizon pwòp pwòp tèt nou separe nou an, nou demanti potansyèl li nan efè chanjman reyèl, epi nan moman sa a yo dwe yon katalis pou yon chanjman kolektif nan konsyans. Konsyans ke aspirasyon espirityèl nou an pa sèlman fè pati pwòp tèt nou men li gen yon koneksyon ak sakre nan tout lavi, ouvri yon pòt nan yon rezonans pi fon ak patisipasyon. Vwayaj espirityèl endividyèl nou an se yon pati nan vwayaj mond lan. Nye sa a se viv andedan ilizyon separasyon an. Grangou nou pou Sous la, rechèch nou pou diven an, se grangou lavi a, rechèch lavi a. Nou bezwen bay vwayaj nou an tounen nan lavi epi rekonèt inite ki ini tout bagay. Pa gen anyen ki separe. Tout se youn.
Adapte de Llewellyn Vaughan-Lee

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

 Aksyon

Èske w konsantre rechèch espirityèl ou nan yon rechèch pou akonplisman pwòp tèt ou? Ki jan espirityalite w konsantre w sou inyon olye w sou separasyon? Èske konsantre espirityèl ou konekte ak konpòtman ak kwayans ou chak jou? Ki jan ou ka elaji vizyon ou epi vin pi plis konsantre sou deyò?

 Lekti Sigjere

Mwen priye pou yo tout fè yon sèl, menm jan ou menm ak mwen fè yon sèl—jan ou nan mwen, e mwen nan ou.
Jan 17:21

Soti nan pwennvi mwen, Bondye se limyè ki eklere fènwa a, menm si li pa fonn li, epi yon etensèl limyè diven nan nou chak..
Pap Francis

Tèm renouvlab nan tout relijyon se yon senpati, senpati, koneksyon, kapasite ant imen an ak diven an - ke nou te fèt pou inyon youn ak lòt. Yo ta ka eksprime sa atravè diferan rituèl, doktrin, dogm, oswa kwayans, men nan nivo ki pi wo yo ap pale sou menm objektif la. Ak objektif la se toujou inyon ak diven an.
Richard Rohr

 Nivo ki pi pwofon nan kominikasyon se pa kominikasyon, men kominyon. Li san mo … pi lwen pase lapawòl … pi lwen pase konsèp.
Thomas Merton

Mond n ap fè eksperyans jodi a se rezilta konsyans kolektif nou an, epi si nou vle yon nouvo monn, nou chak dwe kòmanse pran responsablite pou ede kreye l.
Rosemary Fillmore Rhea

Pi gwo kado lanmou an se kapasite l pou l fè tout sa l touche a sakre.
Barbara De Angelis

Lè nou chèche pou koneksyon, nou restore mond lan nèt. Lavi nou sanble separe vin gen sans lè nou dekouvri jan nou vrèman nesesè youn pou lòt.
Margaret Wheatley

Lanmou se jan li santi l pou rekonèt inite esansyèl nou an. Awakening nan inite se eksperyans nan Big Love. Lè w konnen ou se youn ak tout, ou jwenn tèt ou renmen ak tout.
Timothy Freke

Nou pa èt imen ki gen yon eksperyans espirityèl. Nou se èt espirityèl ki gen yon eksperyans imen.
Teilhard de Chardin

Vrè relijyon se lavi nou mennen, se pa kwayans nou pwofese a.
Louis Nizer

Nou pa wè bagay yo jan yo ye. Nou wè bagay yo jan nou ye.
Anais Nin