Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1ye oktòb

Kòmantè koupe sou October 1

St Therese nan Lisieux

Refleksyon

Therese te viv ak anseye yon espirityalite nan relasyon. Li te kwè ke sèlman nan bay tèt nou ale nan yon bagay ki pi gran pase tèt nou te kapab kraze nan pwòp egoyis nou yo ak ego. Li te eseye gen rapò ak tout moun ak tout bagay ak anpil atansyon ak renmen. Se sèlman konsa li te santi nou te kapab konprann soufrans lòt moun. Entimite pou Therese se te yon kesyon de inyon moral. Espirityalite li se te yon fason pou fè bagay òdinè ak lanmou ekstraòdinè. Li te ekri: “Sa ki enpòtan nan lavi a se pa gwo aksyon, men se gwo lanmou.” Mond lan te vin konnen Therese atravè otobiyografi li, Istwa yon nanm.

Lapriyè

Se pou mwen wè prezans Divine a nan tout kreyasyon an.

Aksyon

Eseye viv lavi ou ak anpil atansyon epi eseye jwenn ekstraòdinè nan òdinè.


Lekti Sigjere

Lè ou priye, antre nan chanm ou, fèmen pòt la epi priye Bondye, ki moun ki pa wè. Lè sa a, Bondye, ki wè sa ki fèt an kachèt, va rekonpanse ou.
Matye 6:6

Ou konnen ase byen ke Senyè nou an pa tèlman gade nan grandè aksyon nou yo, ni menm nan difikilte yo, men nan renmen nou fè yo.
Sent Therese

Lè yon moun renmen, yon moun pa kalkile.
Sent Therese

Mwen ka nouri tèt mwen sou anyen men verite
Sent Therese

Gwo bèl ti flè a ak blanch nan yon bèl ti flè
pa vòlè ti vyolèt la nan odè li a ni Daisy nan cham senp li yo.
Si chak ti flè te vle vin yon woz, sezon prentan ta pèdi bèl li.
Sent Therese

San lanmou, zèv, menm sa ki pi briyan, pa konte pou anyen.
Sent Therese

Sentete konsiste tou senpleman nan fè volonte Bondye, epi yo dwe jis sa Bondye vle nou yo.
Sent Therese

Yon mo oswa yon souri se souvan ase pou mete lavi fre nan yon nanm dekouraje.
Sent Therese

Pa gen grandè kote pa gen senplisite, bonte, ak verite.
Leo Tolstoy

Mwen gen sèlman twa bagay pou m anseye: senplisite, pasyans, konpasyon. Twa sa yo se pi gwo trezò ou.
Lao Tzu

Kapasite nan senplifye vle di elimine sa ki pa nesesè pou sa ki nesesè yo ka pale.
Hans Hofmann