Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 oktòb

Kòmantè koupe sou October 10
Refleksyon

Konsyantizasyon prezans Bondye a enplike silans. Rete toujou se chèche yon trankilite, yon kalm, yon trankilite pou yo te separe ak konmosyon oswa ajitasyon. Souvan li ka rive lè nou adapte ak lanati. Konbyen fwa yon solèy kouche, yon bèl lannwit nan lalin, oswa yon ti mache nan mitan pye bwa yo pran nou nan silans. Nou vin konsyan de yon grandè ki depase nou. Nan moman silans sa yo, nou manyen pwòp tèt nou anndan nou epi nou louvri tèt nou devan prezans Bondye anndan kou deyò. Nou chanje biznis nòmal nou yo, bri ak aktivite pou yon silans reseptif ak trankil.

Lapriyè

M ap beni w toutotan m vivan; nan non ou mwen pral leve men m '.
Sòm 63:4 

Aksyon

Mwen pral revize tan yo pou silans nan jou mwen an. Ki kote mwen ka fè sa rive reyalistikman?

Lekti Sigjere

Rete trankil epi konnen se mwen menm ki Bondye.
Sòm 46:10

Nan denmen maten byen bonè, pandan l te fè nwa toujou, Jezi leve, li kite kay la, li ale nan yon kote ki solitè, kote li te priye.
Mak 1:35

Nan biznis jodi a
O Bondye, ban mwen yon silans pou m wè.
Nan vwa konfli nan kè mwen
Ban mwen yon kalm pou tande,
Kite... pawòl mwen ak aksyon mwen yo
Fè rasin nan yon sètitid silans nan prezans ou.
Kite pasyon mwen oswa lavi mwen...
Se pou w chita sou eksperyans silans ou.
J.Philip Newell

Pa gen anyen nan tout kreyasyon ki sanble ak Bondye tankou silans.
Mèt Eckhart

Lapè pa vle di pou ou nan yon kote ki pa gen bri, pwoblèm oswa travay di. Sa vle di yo dwe nan mitan bagay sa yo epi toujou rete kalm nan kè ou.
Otè Enkoni

Se pou nou rete an silans, pou nou ka tande chuchote Bondye.
Ralph Waldo Emerson

Lanmou sèlman se sa ki montre w figi Bondye. Se sa ki ofri ou yon kay nan linivè. Se sa ki fè zetwal yo briye.
Belden C. Lane

Silans se lotèl lespri a.
Paramahansa Yogananda

Rete toujou. Silans revele sekrè letènite yo.
Lao Tzu