Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 oktòb

Kòmantè koupe sou October 16

Refleksyon

Detanzantan nou pran poz epi reflechi seryezman sou lavi nou. Meditatif ak retire nan enkyetid abityèl nou yo, nou wè tèt nou kòm k ap deplase nan yon kouran nan jou ak ane ki te mennen nou nan kounye a. Ki moun nou fèt evolye soti nan yon etonan aksyon entè nan fil éréditèr. Ki moun nou ye kounye a te evolye soti nan yon sèk san pwoblèm nan eksperyans. Tout eksperyans nou yo, tout moun nou gen rapò ak yo, tout siksè ak echèk nou yo te fòme nou nan moun ki prezan kounye a. Tout moun nan yo deplase avèk nou nan tan kap vini an. Soti nan tan lontan an ak prezan an ap sòti a poko nan lavi nou. Sikonstans yo pral chanje, evènman yo pral rive andeyò kontwòl nou, men yon sèl bagay nou ka kontwole se ki moun nou chwazi pou kontinye vin baze sou entegrite nan ki moun nou ye kounye a.

Lapriyè

Pou tout bagay gen yon sezon, ak yon lè pou chak objektif anba syèl la:
Eklezyas 3:1-8

Aksyon

Pran yon ti tan pou w revize lavi w, pwen vire l yo, sitiyasyon w kounye a, espwa w pou lavni.

Lekti Sigjere

Mwen se limyè mond lan. Moun ki swiv mwen p'ap mache nan fènwa, men li gen limyè ki bay lavi a.
Jan 8:12

Pa konfòm ak monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri ou, pou lè w teste ou ka disène ki sa ki volonte Bondye, ki sa ki bon, ki akseptab ak ki pafè.
Women 12:2

Kidonk, aprann nou konte jou nou yo pou nou ka jwenn yon kè ki gen bon konprann.
Sòm 90:12


Tan prezan ak tan pase
Èske tou de petèt prezan nan tan kap vini,
Ak tan tan kap vini genyen nan tan pase.
TSEliot, Burnt Norton

Wisit la mwen te fèt epi ki kote ak ki jan mwen te viv pa enpòtan. Se sa mwen te fè ak kote mwen te ye ki ta dwe enterese.
DL Moody

Gen sèlman de fason pou w viv lavi w. Youn se kòmsi pa gen anyen ki se yon mirak. Lòt la se kòmsi tout bagay se yon mirak.
Albert Einstein

Mwen gendwa pa te ale kote mwen te gen entansyon ale, men mwen panse ke mwen te fini kote mwen te bezwen yo dwe.
Douglas Adams

Lavi se pa pou jwenn tèt ou. Lavi se sou kreye tèt ou.
George Bernard Shaw

Renmen. Pou yo renmen. Pou pa janm bliye pwòp ensiyifyans ou. Pou pa janm abitye ak vyolans endispansab la ak diferans vilgè nan lavi bò kote w. Pou chèche lajwa nan kote ki pi tris yo. Pou pouswiv bote nan Tangier li yo. Pou pa janm senplifye sa ki konplike oswa konplike sa ki senp. Pou respekte fòs, pa janm pouvwa. Pi wo pase tout bagay, yo gade. Pou eseye ak konprann. Pou pa janm gade lwen. Epi pa janm, pa janm bliye.
Arundhati Roy

Lavi ka sèlman konprann bak; men li dwe viv pi devan.
Søren Kierkegaard

Pa mouri se pa vivan.
ee Cummings

Yè se men yon rèv,
Epi demen se sèlman yon vizyon;
Men jodi a, byen viv, fè chak yè
yon rèv kontantman,
Ak chak demen yon vizyon nan espwa.
Kalidasa