Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 oktòb

Kòmantè koupe sou October 16

Refleksyon

Jezi te di disip li yo yon parabòl konsènan nesesite pou yo
lapriyè toujou san yo pa bouke.
Lik 18:1-7

N ap viv kounye a nan yon mond ki ofri nou repons rapid pou pwoblèm nou yo ansanm ak repons rapid a bezwen nou yo. Bezwen nou yo ak dezi nou yo ka satisfè nan okenn tan ditou. Pwodwi yo ka achte ak kèk kou sou klavye òdinatè. Nou ka imedyatman peye pou yo ak kat kredi. Mond nou an fè nou tounen moun ki enpasyan. Nan mitan tout bagay sa yo, lapriyè se yon dènye rekou nan moman difikilte. Dapre istwa a, lapriyè pa vle di ke yo dwe yon zak izole. Konsistans, pèseverans, ak determinasyon yo bezwen e sa montre nan lapriyè ki pèsistan ak yon koneksyon soutni ak Bondye.

Lapriyè

Senyè, aprann nou priye.

Aksyon

Reflechi sou pwòp abitid ou nan lapriyè. Kilè ou priye? Ki enpòtans tan pou refleksyon pou ou?

Lekti Sigjere

Jezi te di disip li yo yon parabòl konsènan nesesite pou yo toujou priye san yo pa fatige. Li te di: “Te gen yon jij nan yon vil ki pa t gen krentif pou Bondye, ki pa t respekte okenn moun. Epi, nan vil sa a, yon vèv te konn vin jwenn li epi li te di l: 'Fè yon desizyon jis pou mwen kont advèsè mwen an.' Pandan yon bon bout tan jij la pa t vle, men finalman li te panse, 'Menm se vre mwen pa gen krentif pou Bondye, mwen pa gen respè pou okenn moun, paske vèv sa a ap deranje m', m'ap bay yon desizyon jis pou li pou l' pa vin frape. mwen.’” Seyè a di: “Fè atansyon ak sa jij ki malonèt la di. Èske Bondye p ap garanti dwa moun li chwazi yo k ap rele l lajounen kou lannwit?
Lik 18:1-7

Lapriyè toujou ak tout lapriyè ak siplikasyon nan Lespri Bondye a, veye pou sa a ak tout pèseverans ak siplikasyon pou tout sen yo.
Efezyen 6:18

Mirak rive. Men, lapriyè nesesè! Lapriyè ki gen kouraj, lite ak pèseverans, pa lapriyè ki se yon senp fòmalite.
Pap Francis

Lapriyè se yon zak lanmou; mo pa bezwen. Menmsi maladi distrè de panse, tout sa ki nesesè se volonte pou renmen.
Saint Teresa nan Avila

Lafwa ak lapriyè se vitamin nanm nan; moun pa ka viv an sante san yo.

Mahalia Jackson

Lapriyè se pa mande. Se yon anvi nanm nan. Li se admisyon chak jou nan feblès yon moun. Li pi bon nan lapriyè pou gen yon kè san mo pase mo san kè.
Mahatma Gandhi

Lapriyè pa chanje Bondye, men li chanje moun k ap priye.
Soren Kierkegaard

Vrè lapriyè se pa ni yon senp egzèsis mantal ni yon pèfòmans vokal. Li se byen lwen pi fon pase sa - li se tranzaksyon espirityèl ak Kreyatè a nan syèl la ak Latè.
Charles Spurgeon

Lapriyè kòmanse kote kapasite imen fini.
Marian Anderson

Dezi a se lapriyè ou; epi si dezi ou a san rete, lapriyè ou a pral san rete tou. Kontinyasyon nan anvi ou se kontinyasyon nan lapriyè ou.
Saint Augustine

Mwen kwè ke lapriyè se kontak pwisan nou ak pi gwo fòs nan linivè a.
 Loretta Young