Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 oktòb

Kòmantè koupe sou October 2
Anivèsè Mahatma Gandhi
Refleksyon

Non Gandhi se synonym ak lapè ak non-vyolans. Nan mouvman endepandans lan pou peyi Zend, Gandhi te andire prizon san jijman e li te fè jèn pandan plizyè semèn pou pirifye tou de pwòp motif li ak sa lòt moun. Li te kwè nan pwotestasyon san vyolans e li te vin tounen yon senbòl rezistans lapè. Pandan ajitasyon sivil apre endepandans la, Gandhi te fè jèn pou lapè kominal. Li pèsonèlman te vizite zòn ki anvayi ak revòlt. Lespri Gandhi a se yon bagay ki nesesè nan peyi nou an nan moman sa a pou asire ke manifestasyon lejitim lapè pa pral ogmante nan vyolans kontrepwodiktif.

Gandhi te predi ke sèt bagay pral detwi nou:
Richès San Travay
Plezi San Konsyans
Konesans san karaktè
Komès san moralite
Syans san limanite
Relijyon san sakrifis
Politik San Prensip

Yo tout gen pou wè ak kondisyon sosyal ak politik ak antidot nan chak nan "peche mòtèl" sa yo se yon estanda eksplisit ki baze sou prensip pa sou valè sosyal.

Nan mwa janvye 1948, moun sa a ki te viv san vyolans yo te asasinen ak vyolans pandan li te sou wout li nan yon reyinyon lapriyè.

Lapriyè

Ann repanti ansanm pou vyolans nou yo epi mande favè pou nou vin moun rekonsilyasyon ak lapè. Se pou nou pa bay okenn sipò pou moun ki chwazi vyolans olye de non vyolans, moun ki sipòte kilti lagè a, moun ki soutni prejije ak rayisman akoz diferans.

Aksyon

Pase tan reflechi sou "sèt peche mòtèl" Gandhi yo. Trase enplikasyon yo chak. Si sa posib diskite sou yo ak yon lòt/lòt moun.

Lekti Sigjere

Mete nepe w la nan plas li, paske tout moun ki pran nepe a pral mouri nan lagè.
Matye 26:52

San vyolans se pi gwo fòs a dispozisyon limanite. Li pi vanyan pase zam destriksyon ki gen plis pouvwa a ki te envante pa entèlijans limanite a. San vyolans se pa pasivite nan nenpòt fòm oswa fòm. Li se fòs ki pi aktif nan mond lan... Menm jan yon moun dwe aprann zak touye nan fòmasyon pou vyolans, se konsa youn dwe aprann atizay pou mouri nan fòmasyon pou san vyolans. Yon moun ki ka eksprime san vyolans nan lavi egzèse yon fòs ki pi wo pase tout fòs britalite yo...Optimism mwen chita sou kwayans mwen nan posiblite enfini moun nan pou devlope san vyolans. Plis ou devlope li nan pwòp tèt ou, se plis li vin enfektye jiskaske li akable anviwonman ou epi li ka anvayi mond lan pi piti... Lè pratik san vyolans la vin inivèsèl, Bondye pral gouvènen sou tè a menm jan Bondye ap gouvènen nan syèl la.
Mohandas Gandhi

Chak fwa mwen dezespwa, mwen sonje ke chemen an nan verite ak renmen te toujou genyen. Gen dwa gen tiran ak ansasen, epi pou yon tan, yo ka sanble irézistibl, men nan fen, yo toujou echwe. Panse a li: toujou.
Mohandas Gandhi 

Kote ki gen enjistis, mwen te toujou kwè nan batay. Kesyon an se, ou goumen pou chanje bagay oswa pou pini? Pou mwen menm, mwen te jwenn nou tout se pechè sa yo, nou ta dwe kite pinisyon nan men Bondye. Men, si nou reyèlman vle chanje bagay sa yo, gen pi bon bagay pase deraye tren oswa koupe yon moun ak yon nepe.
Mohandas Gandhi 

Gen anpil kòz mwen pare pou m mouri men pa gen okenn kòz mwen pare pou m touye.
Mahatma Gandhi

Yo ka jije grandè yon nasyon dapre fason yo trete bèt li yo.
Mohandas Gandhi

San vyolans se yon zam pwisan ak jis. ki koupe san blese ak annoble nonm ki sèvi ak li. Se yon epe ki geri.
Martin Luther King Jr.

Youn nan prensip san vyolans yo se ke ou kite opozan ou yo antye ak pi bon pase ou jwenn yo.
Andre Young

San vyolans kretyen dwe enkòpore nan yon kominote ki se yon altènativ a vyolans nan mond lan.
Stanley Hauerwas