Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 oktòb

Kòmantè koupe sou October 23
Refleksyon

Youn nan pwoblèm nan tan nou an se ke laverite vin destabilize. Sitiyasyon ki se evidamman yon fason yo sèmante yo dwe opoze a. Manti yo repete epi yo fè yo son tankou verite. Reyalite yo relatif. Kouraj pou pale onètman raman wè. Li twoublan. Lapawòl se yon kado pwisan. Nou ka enspire, ofri konpasyon, pataje mèvèy, ankouraje, eksprime lanmou. Nou kapab tou blese, bese, simen dezakò, gaye negativite, oswa twonpe. Diskou nou revele anpil bagay sou ki moun nou ye. Li ka twonpe lòt moun men anjeneral pa pou lontan. Evantyèlman pawòl nou yo ekspoze nou pou byen oswa pou mal.

Lapriyè

Se pou pawòl ki soti nan bouch mwen ak meditasyon nan kè m 'fè plezi nan je ou, Seyè
Sòm 19:14

Aksyon

Ki fason mwen ka kenbe pawòl ak onètete? Kouman mwen ka di pawòl ankourajman ak sipò nan fanmi mwen, nan espas travay mwen oswa nan kominote a? Èske fason mwen pale pafwa fè lòt moun mal? Kouman mwen ka fè atansyon ak sa a ak plis sansib?

Lekti Sigjere

Soti nan abondans nan kè a bouch la pale.
Lik 6:45

Pa kite okenn kominikasyon koripsyon soti nan bouch ou, men sa ki bon pou yo sèvi ak edifikasyon, pou l ka sèvi ak moun k ap koute yo favè... Debarase m de tout anmè, kòlè ak kòlè, diskisyon ak kalomnye, ansanm ak tout fòm malis. .
Efezyen 4:29;31

Alor Zezi ti dir bann Zwif ki ti krwar dan li: “Si zot reste dan mon parol, zot vreman bann disip, zot pou konn laverite, e laverite pou liber zot. "
Jan 8:31-32 

Fè atansyon ak pawòl ou, men prensipalman ak lespri ou; pa kite move panse kòmanse pale avè w. Pa kite bouch ou di pawòl ki kapab petèt blese frè w oswa sè w la. Se pou bouch ou bay pawòl ki santi bon: pawòl konsolasyon, kouraj ak espwa. Se pawòl yon moun ki revele enteryè, moun anndan an.
Èldè Efrayim, moun Filite

Manyen yo ak anpil atansyon, paske mo yo gen plis pouvwa pase bonm atòm yo.
Pearl Strachan

Pawòl jantiyès pa koute anpil. Yo pa janm anpoul lang oswa bouch yo. Yo fè lòt moun bon. Yo menm tou yo pwodwi pwòp imaj yo sou nanm moun, ak yon imaj bèl li ye.
Blaise Pascal

Reflechi de fwa anvan ou pale, paske pawòl ou ak enfliyans ou pral plante semans nan swa siksè oswa echèk nan lespri yon lòt.
Napoleon Hill

Si ou di yon manti ase gwo epi di li ase souvan, li pral kwè.
Walter Langer

Mo yo gen yon pouvwa majik. Yo ka pote swa pi gwo kontantman oswa pi gwo dezespwa; yo ka transfere konesans de pwofesè a elèv; mo pèmèt oratè a balanse odyans li ak dikte desizyon li yo. Pawòl yo kapab eksite pi fò emosyon yo ak pouse aksyon tout moun.
Sigmund Freud

Pawòl yo pafwa siy lide; pafwa nan vle a nan yo.
Eliza Cook

Si ou vle rache kè a soti nan yon demokrasi, ou ale dèyè reyalite yo. Se sa otoritè modèn yo fè. Ou manti. Tout tan. Lè sa a, ou di se opozan ou yo ak jounalis yo ki bay manti.
Maria Ressa