Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

25 oktòb

Kòmantè koupe sou October 25
Refleksyon

“Lè m te dènye moun ki te mache sou lalin lan an Desanm 1972, mwen te kanpe nan fènwa ble a epi m te gade tè a avèk tranbleman depi sifas linè a. Sa m te wè te prèske twò bèl pou m konprann. Te gen twòp lojik, twòp objektif—li te jis twò bèl pou te rive pa aksidan. Li pa gen pwoblèm ki jan ou chwazi adore Bondye... Bondye dwe egziste pou yo te kreye sa mwen te privilejye wè. Ou gade dèyè lakay ou epi ou di tèt ou, 'sa se limanite, renmen, santiman, ak panse.' Ou pa wè baryè koulè, relijyon ak politik ki divize monn sa a. Ou ap mande tèt ou, si ou ta ka mete tout moun nan mond lan la, èske yo pa ta gen yon santiman diferan?"
Eugene Cernan, astronot

Lapriyè

Syèl la fè konnen glwa Bondye a; syèl la anonse travay men Bondye a.
Sòm 19:1

Aksyon

Imajine tèt ou gade tè a nan espas eksteryè. Konpare li ak sa ou wè sou tè a, ak sa ou tande chak jou, ak pwòp atitid ou anvè moun ak planèt tè a. Reponn tèt ou kesyon an nan fen refleksyon Eugene Cernan.

Lekti Sigjere

Lè m 'konsidere syèl ou a, travay dwèt ou, lalin lan ak zetwal yo, ke ou mete an plas, ki sa limanite ye pou ou sonje yo, èt imen ke ou pran swen yo?
Sòm 8:1, 3-4

Paske, tout bagay Bondye kreye yo bon, e pa gen anyen yo dwe rejte si yo resevwa l ak di Bondye mèsi.
1 Timote 4:4

Ou pa janm poukont ou. Ou etènèlman konekte ak tout moun.
Amit Ray

Nou entè-souf ak forè lapli yo, nou bwè nan oseyan yo. Yo fè pati pwòp kò nou.
Thich Nhat Hanh

Rasin ki pi pwofon ou yo nan lanati. Kèlkeswa ki moun ou ye, kote ou rete, oswa ki kalite lavi ou mennen, ou rete irevokabl lye ak rès la nan kreyasyon an.
Charles Cook

Gen yon bagay nan bèl bagay nan tout bagay nan lanati.
Aristòt

Ale soti, ale deyò mwen sipliye w
Epi goute bote nan bwa a.
Gade mirak latè a
Ak tout bèl bagay yon timoun.
Edna Jacques

Gade! Gade! Gade byen fon nan lanati epi ou pral konprann tout bagay.
Albert Einstein

Linivè a, pa definisyon, se yon sèl evènman selebrasyon supèrb.
Thomas Berry

 Linivè a tranble ak sezi nan pwofondè imen an.
Brian naje