Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 oktòb

Kòmantè koupe sou October 26

Refleksyon

Lè w grosye se fasil. Li pa mande okenn efò epi li se yon siy feblès ak ensekirite. Jantiyès montre anpil disiplin pwòp tèt ou ak bon estim pwòp tèt ou. Lè w janti se pa toujou fasil lè w ap fè fas ak moun grosye. Jantiyès se yon siy yon moun ki te fè yon gwo travay pèsonèl e ki te rive nan yon gwo konpreyansyon pwòp tèt ou ak bon konprann. Chwazi jantiyès pase yo gen rezon epi w ap gen rezon chak fwa paske jantiyès se yon siy fòs.
Oracle enteryè a

Lapriyè

Fè jantiyès ak konpasyon youn ak lòt.
Efezyen 4:2

Aksyon

Pa tolere malonnèt ak mechanste oswa aksepte li kòm nòmal la. Pa sipòte li nan lòt moun. Rekonèt malonnèt pou sa li ye si se nan lidè politik yo, lòt moun, oswa manm fanmi ou. Detèmine pa aksepte li oswa patisipe nan li. Gade li pou sa li ye, n bès nan respè youn pou lòt ak kategorize san pitye nan moun yo bese yo.

Lekti Sigjere

Antanke pèp Bondye chwazi a, sen ak renmen anpil, abiye tèt nou ak konpasyon, jantiyès, imilite, dousè ak pasyans.
Kolosyen 3:12

Lanmou gen pasyans, lanmou gen bon kè. Li pa fè jalouzi, li pa vante, li pa fyè. Li pa grosye, li pa chèche pwòp tèt ou, li pa fache fasil, li pa kenbe okenn dosye sou sa ki mal. 
1 Korentyen 13:4-5

Pa gen anyen ki tèlman fò tankou dousè, pa gen anyen ki tèlman dou tankou fòs reyèl.
Francis de Sales

Bonte imen pa janm febli andirans oswa adousi fib yon pèp lib. Yon nasyon pa bezwen mechan pou li di.
Franklin D. Roosevelt

Yon kilti mouri envaryabmam montre malonnèt pèsonèl, move konpòtman. mank de konsiderasyon pou lòt moun nan zafè minè. Yon pèt politès, nan fason dou, pi enpòtan pase yon revòlt.

Robert A. Heinlein

Jantiyès konstan ka akonpli anpil bagay. Kòm solèy la fè glas fonn, jantiyès lakòz enkonpreyansyon, mefyans, ak ostilite evapore.
 Albert Schweitzer

Malonnèt se imitasyon fòs nonm fèb la.
Eric Hoffer

Kèlkeswa posesyon nou genyen ak epe nou an pa ka sèten oswa dirab, men lanmou nou jwenn ak bonte ak modération se sèten e dirab.
Aleksann Legran

Pa gen moun ki pi ensipòtab pase moun ki manke koutwazi debaz. 
Bryant McGill

Gad byen nan tèt ou ke trezò, jantiyès. Konnen ki jan yo bay san ezitasyon, ki jan yo pèdi san yo pa regrèt, ki jan yo jwenn san mechanste.
George Sand 

Pa menase pa moun grosye paske malonnèt se yon siy ensekirite. 
Kado Gugu Mona

Si yon moun kwè nan yon relijyon oswa ou pa, epi si yon moun kwè nan renesans oswa ou pa, pa gen okenn moun ki pa apresye jantiyès ak konpasyon.
 Dalai Lama

Sonje ke pa gen yon ti aksyon jantiyès. Chak zak kreye yon rid ki pa gen okenn fen lojik.
Scott Adams

Malonnèt li luks nan absans respè pwòp tèt ou.
Eric Hoffer