Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 oktòb

Kòmantè koupe sou October 5
Refleksyon

Nou ap viv nan yon moman kritik nan listwa. Èske nou vrèman reveye ak sakre chak moun kèlkeswa sèks, ras, oswa relijyon? Moun ki gen pouvwa, tou de relijye ak politik, ap anpeche travay sa a ak kèk nan yo menm demanti nesesite pou li. Men, yo pa ka detwi vizyon sakre a ki te monte ankò e ankò pandan syèk yo e ki kounye a mande atansyon nou petèt tankou pa janm anvan. Gen espwa. Epi li se yon espwa ki baze sou konesans pwofon nou an, ke chak moun se sakre, kò ak nanm.
J. Filip Newell

Lapriyè

Ki sa moun ye ke ou sonje yo, sèlman mòtèl ke ou pran swen yo?
Men, ou fè yo yon ti kras mwens pase zanj, kouwone yo ak glwa ak onè.
Sòm 8

Aksyon

Èske w santi w gen espwa konsènan konsyans diyite moun k ap ogmante? Ki santiman w genyen konsènan sakre tout moun? Si ou gen atitid negatif poukisa? Ki sa ki se baz la nan pè ou a? Kisa ou ka fè?

Lekti Sigjere

Eske senk ti zwazo pa vann pou de pyès lajan? E okenn nan yo pa bliye devan Bondye. Poukisa, menm cheve nan tèt ou yo tout konte. Ou pa bezwen pè; ou gen plis valè pase anpil ti zwazo.
Lik 12:6-7 

Chak nan nou fèt nan imaj ak resanblans Bondye, ki vle di ke nou tout pote diyite nannan. Estati limanite kòm egzanp kreyasyon Bondye a vle di ke nou resevwa apèl pou trete lòt moun ak respè epi pou nou trete konsa. Lè nou raple tèt nou non sèlman Bondye prezan nan nou, men nan chak nan nou, nou ka kòmanse viv dapre diyite nou epi onore diyite chak moun.
Pap Francis

Se pi gwo idolatri pou m sèvi ak sipoze Pawòl Bondye a pou ti pwòp tèt mwen an ka kontwole epi gen rezon. Men, mwen pè sa a te plis nòmal pase eksepsyon nan itilizasyon Bib la.
Richard Rohr

Kè nou konnen ki sa lespri nou bliye - li konnen sakre ki nan tout sa ki egziste a, epi atravè yon pwofondè santiman nou ka yon lòt fwa ankò fè eksperyans koneksyon sa a, sa a fè pati.
Llewellyn Vaughan-Lee

Lè ou wè sakre yon moun, tout bagay chanje.
Barbara Lynn-Vannoy

Gen yon sèl vòl vre soti nan mond lan; se pa yon chape anba konfli, kè sere, ak soufrans, men vòl la soti nan dezinyon ak separasyon, nan inite ak lapè nan renmen lòt moun.
Thomas Merton

Si ou pa konnen ou gen valè intrinsèque poutèt ki moun ou ye ak ki moun ou vle di, ou pral santi ou alèz lè ou pa gade pi bon ou (nan je lòt moun) oswa si ou pa mete dènye tandans alamòd la.
Dimanch Adelaja

Linivè a se yon kominyon nan sijè, pa yon koleksyon objè.
Thomas Berry