Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 oktòb

Kòmantè koupe sou October 6
Refleksyon

Soti nan inondasyon, nan kalamite, nan malè pèsonèl, moun nan tan biblik yo atribiye soufrans yo nan pinisyon Bondye a pou move konpòtman yo. Evènman sa yo te wè kòm Bondye te rele yo rekonèt peche yo, repanti ak chanje fason yo. Ogmante konpreyansyon nou sou monn fizik la pa pèmèt nou blame yon Bondye ki tire revanj pou katastwòf natirèl yo. Poutan, fleo nou rankontre yo se reyèl. Nou menase pa de gwo pwoblèm; pandemi ak chanjman nan klima. Tou de ap avèti nou pou nou chanje konpòtman nou epi aji yon fason responsab. Yo se yon apèl reveye pou vin mwens egoyis ak plis lespri kominote, mwens konfòtab ak plis vle fè sakrifis pou byen komen an. Yo fè nou sonje ke nou pa egziste poukont nou men nou fè pati yon antye. Yo avèti nou ke nou kontinye jan nou ye a pwòp danje pa nou. Mesaj la fin vye granmoun menmsi defi yo kontanporen: “Se konsa tout moun pral konnen nou se disip mwen, si nou youn renmen lòt.”

Lapriyè

Se pou mwen aji yon fason responsab kòm yon manm nan kominote tè sakre a

Aksyon

Reflechi sou lefèt ke peyi sa a ki fyè de lidèchip syantifik li a gen plis pase 701,000 lanmò akòz Covid-19 ak yon kantite ka k ap monte nan plizyè eta malgre gen vaksen pou anpeche sa.. Panse a dife, tanpèt ak inondasyon nou fè eksperyans. kòm yon pati nan kominote mondyal la. Èske gen yon apèl evidan pou chanje konpòtman nou yon fason responsab? Kisa ou ka fè?

Lekti Sigjere

Apre mwen te pèdi wout, mwen te repanti; apre mwen fin konprann, mwen bat tete mwen. Mwen te wont ak imilye paske mwen te pote wont nan jèn mwen an.
Jerimi 31:19

Men, ale epi aprann sa sa vle di, mwen pral gen pitye, epi mwen pa fè sakrifis, paske mwen pa vin rele moun ki jis yo, men moun k ap fè peche pou yo repanti.
Matye 9:13.

Moman prezan an se yon tan propice pou nou ouvè ak Lespri a, ki ka enspire nou ak yon nouvo imajinasyon sou sa ki posib.
Pap Francis

Atravè chak kriz nan lavi mwen, ak akseptasyon ak espwa, nan yon sèl moman defini, mwen finalman te genyen kouraj pou fè bagay yo yon fason diferan.
Sharon E. Rainey

Tan sa yo rele fèb yo nesesè yo ale nan yo nan lòd yo ale nan yon pi bon kote.
David Lynch

Chanjman klima a pafwa mal konprann kòm yo te sou chanjman nan move tan an. An reyalite, li se sou chanjman nan fason nou nan lavi.
Pòl Polman

Mwen finalman kalkile ke se pa tout kriz ka jere. Otan ke nou vle kenbe tèt nou an sekirite, nou pa ka pwoteje tèt nou kont tout bagay. Si nou vle anbrase lavi, nou dwe anbrase dezòd tou.
Susan Elizabeth Phillips

 Lè yo fè fas ak yon kriz radikal, lè ansyen fason pou yo te nan mond lan, nan kominike youn ak lòt ak ak domèn nan lanati pa travay ankò, lè siviv yo menase pa pwoblèm w pèdi enfranchisabl, yon fòm lavi endividyèl - oswa yon espès - pral swa mouri oswa disparèt oswa leve pi wo pase limit kondisyon li yo atravè yon kwasans evolisyonè.
Eckhart Tolle

Sa a se pa sou syans aleka; li se sou kote n ap viv ak travay, epi li ban nou yon siy sou ki jan nou ta ka kapab kontribye nan chanjman masiv sa a, paske tout moun pral oblije patisipe.
Doktè Debra Roberts, Ko-Prezidan IPCC

Pafwa, mwen imajine Amerik kòm yon moun epi mwen panse ke, tankou yon moun, tout nasyon nou an gen yon pwòp tèt ou enteryè. Si se konsa, èske nasyon nou an rekonèt ke li gen yon pwòp tèt ou enteryè, èske li nouri pwòp tèt ou enteryè sa a, koute souf li yo nan lòd yo konnen ki moun ki Amerik la ak ki sa li kwè nan ak ki kote li prale?
Alan Lightman

Kriz la konsiste jisteman nan lefèt ke ansyen an ap mouri epi nouvo a pa ka fèt; nan entèrèg sa a yon gwo varyete sentòm morbid parèt.
Antonio Gramsci

Men, te gen yon kalite kado espesyal ki te vini ak anbrase dezòd la, menm si mwen te madichon pi fò nan wout la. Mwen konvenki ke, lè tout bagay yo siye vid, se fason lavi a fòse ou vin konnen ak konsyan de ki moun ou ye kounye a, ki moun ou ka vin. Ki sa ki akonplisman nanm ou?”
Jennifer DeLucy

Pwoblèm reyèl limanite a se sa ki annapre yo: Nou gen emosyon Paleolitik, enstitisyon medyeval ak teknoloji ki sanble ak Bondye. Epi li se yon gwo danje, epi kounye a li apwoche yon pwen nan kriz an jeneral.
Edward O. Wilson