Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 oktòb

Kòmantè koupe sou October 7

Refleksyon

Gen kèk moun ki gen lavi yo tèlman klere ke yo limen sèn nan mond lan. Nou admire yo; yo enspire nou. Nou rele yo ewo oswa sen. Poutan, se moun sa yo ki pwòch nou ki gen limyè oswa fènwa ki gen pi gwo enpak sou lavi nou—fanmi, zanmi, vwazen, kòlèg travay. Moun sa yo chak jou enfliyanse nou pa ki moun yo ye. Nou ap viv nan limyè yo epi yo ap viv nan pa nou. Pwòp responsablite nou se viv lavi nou transfòme pa levanjil la. Nou rele pou nou limyè pou lòt moun, pa ostentatiously, men pa chak jou refleksyon trankil nan entegrite ak angajman nan valè nou yo.

Lapriyè

Moutre m fason ou yo mennen m nan yon chemen dwat.
Sòm 47:11

Aksyon

Ki moun ou vle imite? Poukisa? Pou ki moun ou se yon egzanp? Ki limyè ou reflete?

Lekti Sigjere

Kite limyè ou klere devan lòt moun, pou yo ka wè sa ki bon ou yo epi fè lwanj Bondye.
Matye 5:16

Ou se limyè mond lan.
Matye 5:14

Nou rekonèt kòm vrè disip Sila a ki se Limyè Monn nan, pa nan mo, men nan travay nou yo. Vrèmanvre, se pi wo tout konpòtman nou ki - bon oswa move - kite yon mak sou lòt moun. 
Pap Francis

Limyè bay tèt li lib, ranpli tout espas ki disponib. Li pa chèche anyen an retou; li pa mande si ou se zanmi oswa ènmi. Li bay nan tèt li epi li pa kidonk diminye.
Michael Strassfield.

Fènwa pa ka chase fènwa: sèlman limyè ka fè sa.
Dr Martin Luther King, Jr.

Pa gen anyen ki ka diminye limyè ki klere soti anndan an.
Maya Angelou

Pa gen okenn fènwa ki tèlman dans, tèlman menasan, oswa ki tèlman difisil ke li pa ka simonte pa limyè.
Vern P. Stanfill

Si ou se limyè a, ou jete fènwa a.
ManHee Lee

Yon antèn vid pa bay okenn limyè.
Anonim

Ou dwe jwenn sa ki etensèl yon limyè nan ou pou ou nan pwòp fason ou ka eklere mond lan.
Oprah Winfrey

Gen de kalite limyè - ekla ki klere ak ekla ki fènwa.
James Thurber

.