Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 oktòb

Kòmantè koupe sou October 8

Refleksyon

Premye semèn oktòb la te make souvni twa moun ki gen lavi te fè yon diferans: Therese nan Lisieux, Mahatma Gandhi ak Francis nan Assisi. Sa a sètènman sanble se yon gwoupman fasil - jèn mè Kamèl la, lidè politik Endyen an ak ti pòv la nan Assisi. Moun òdinè, yo te gen defo yo ak difikilte yo. Te gen ti kras nan premye lavi yo ki endike enfliyans yo nan lavni. Men, gen yon kalite yo te gen an komen - entegrite. Kòm nou ta di, yo "te mache pale a". Atravè otobiyografi li, Therese te enfliyanse espirityalite lòt moun nan monastè li a; Temwen Gandhi te fè l tounen senbòl san vyolans nan lemonn; Dezi Francis pou viv levanjil la literalman te bay nesans yon lòd relijye e li te fè li espesyalman enpòtan jodi a kòm patwon ekoloji. Pa te gen okenn pozisyon piblik oswa fasad nan lavi yo. Yon baz kache pou apèl yo se otantisite yo.

Lapriyè

Se pou mwen viv ak entegrite.

Aksyon

Chwazi youn nan pi wo a epi reflechi sou temwen lavi ou wè a. Ki sa entegrite vle di pou ou?

Lekti Sigjere

Li pa itil mache nenpòt kote pou n preche, sof si nou mache se predikasyon nou an.
Francis nan manman bourikisi

Preche Levanjil la tout tan e lè sa nesesè sèvi ak mo.
Francis nan Assisi

Si Bondye ka travay atravè mwen, li ka travay atravè nenpòt moun.
Francis nan Assisi

Li pa apwopriye, lè yon moun nan sèvis Bondye, gen yon figi lugubr oswa yon gade frison.
Francis nan Assisi

Sentete konsiste tou senpleman nan fè volonte Bondye, epi yo dwe jis sa Bondye vle nou yo.
Thérèse de Lisieux

Si mwen pa t ap viv tou senpleman de yon moman a yon lòt, li ta enposib pou mwen pran pasyans, men mwen sèlman gade nan prezan, mwen bliye pase a, epi mwen pran anpil prekosyon pou m pa devan lavni.
Therese de Lisieux

Kounye a mwen konnen vrè charite a se nan pote tout defo vwazen nou yo—pa sezi pou feblès yo, men ede pi piti bèl kalite yo.
Therese de Lisieux

Bondye pa t ap janm enspire m ak dezi ki pa ka reyalize; donk malgre m piti, mwen ka espere pou m vin yon sen.
Therese de Lisieux

Yon je pou yon je sèlman fini fè lemonn antye avèg.
Mahatma Gandhi

Mwen objeksyon kont vyolans paske lè li parèt fè byen, byen a sèlman tanporè; mal li fè a se pèmanan.
Mahatma Gandhi

Ou dwe chanjman ou vle wè nan mond lan.
Mahatma Gandhi

Relijyon mwen an baze sou verite ak san vyolans. Verite se Bondye mwen. San vyolans se mwayen pou reyalize li.
Mahatma Gandhi