Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 septanm

Kòmantè koupe sou September 16

Refleksyon

Nou pap tounen nan nòmal. Nòmal pa janm te. Egzistans pre-Kowona nou an pa t nòmal, asepte nou te nòmalize avaris, inegalite, fatig, depwisans, ekstraksyon... Nou pa ta dwe anvi retounen, zanmi m yo. N ap bay opòtinite pou nou koud ansanm yon nouvo rad, yon sèl ki adapte tout limanite ak lanati.
Sonya Renee Taylor

Lapriyè

Se pou mwen pwofite opòtinite pou chanjman pozitif.

Aksyon

Èske ou dakò ak ekriven an ke "Nòmal pa janm te."? Kisa sa vle di nan lavi ou? Ki opòtinite ou wè pou chanjman pozitif? Chwazi youn pou swiv.

Lekti Sigjere

E pesonn pa mete diven nèf nan veso ki fin vye granmoun. Pou vye po yo ta pete nan presyon an, gaye diven an ak kraze po yo. Nouvo diven yo estoke nan veso nouvo pou tou de yo konsève.
Matye 9:17

Pa konfòme yo ak modèl monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri ou. Lè sa a, w ap kapab teste epi apwouve ki sa volonte Bondye ye, se volonte li ki bon, ki fè l plezi e ki pafè.
Women 12:2

Se yon tan pou entegrite. Swa nou koyeran ak kwayans nou oswa nou pèdi tout bagay.
Pap Francis

Nan prese pou retounen nan nòmal, sèvi ak tan sa a pou konsidere ki pati nan nòmal ki vo kouri tounen nan.
Dave Hollis

Èske gen bagay pou nou pote avèk nou pandan n ap avanse soti nan kriz sa a, e petèt, èske gen bagay pou nou kite dèyè?

Megan Minutillo

Mond lan pa pral tounen nan yo te egzakteman menm jan li te anvan kriz sa a te rive. Nou pral soti nan sa a nan yon mond diferan.
Jamie Metzi

Ann pa jis tounen nan nòmal. Ann pi bon pase nòmal.
Muriel Bowser

 Ou pa bezwen sezi, lè bagay yo evantyèlman retounen nan nòmal, si li pa byen nòmal nou te konnen.
Gaby Hinsliff

Nou te temwen anpil fènwa ak lanmò. Anpil lòt inegalite ak divizyon sosyal yo te ekspoze. Men tou te gen anpil bote, anpil byen, anpil bagay ke mwen priye pral kole epi vin tounen nouvo nòmal nou an lè bagay sa a pase.
Susan Siemens

Lavi se kado lanati, men bèl lavi se kado bon konprann.
 Ansyen adage grèk

Nou ka fè lapenn ak soufrans yo tounen yon konpòs kote roz lajwa yo ka grandi.
 Satish Kumar