Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 septanm

Kòmantè koupe sou September 19

 

Refleksyon

Si yon moun vle vin premye,
li pral dènye nan tout ak sèvitè tout moun.
Mak 9:30-37

Lidè sèvitè a se sèvitè an premye. Li kòmanse ak santiman natirèl ke yon moun vle sèvi, sèvi an premye. Lè sa a, chwa konsyan pote youn nan aspire dirije. Diferans lan manifeste nan swen sèvitè a pran – premye pou asire w ke bezwen lòt moun yo ap sèvi. Pi bon tès la, epi li difisil pou administre se: Èske moun k ap sèvi yo grandi kòm moun; èske yo, pandan y ap sèvi yo, vin pi an sante, pi saj, pi lib, pi otonòm, plis chans pou yo vin sèvitè? Ak ki efè sou pi piti privilejye yo nan sosyete a; yo pral benefisye, oswa omwen yo pa pral plis prive?
Robert Greenleaf, Lidè Sèvant la

Lapriyè

Se pou nou pa pèdi kè nan fè byen.
Galat 6:9

Aksyon

Nan lavi tout moun gen moman kote yo rele l pou l egzèse lidèchip. Menm nan ti bagay, konsidere sa sa vle di pou yon lidè sèvitè anvan ou aji. Fè li repons nòmal ou.

Lekti Sigjere

Kote jalouzi ak anbisyon egoyis egziste,
gen dezòd ak tout move pratik.
Men, sajès ki soti anwo a se pi bon an premye,
Lè sa a, lapè, dou, konfòme,
plen mizèrikòd ak bon fwi,
san enkonstans oswa ensanse.
Epi fwi jistis la simen ak kè poze
pou moun ki kiltive lapè.
Jak 3:16

Pa fè anyen nan egoyis oswa nan vanite vid, men ak imilite nan lespri youn konsidere lòt kòm pi enpòtan pase tèt nou.
Filipyen 2:3

Se yon wont ke anpil lidè pase tan yo reflechi sou dwa yo kòm lidè olye de responsablite awizom yo kòm lidè.
James C. Hunter

Moun pa pran swen konbyen ou konnen jiskaske yo konnen konbyen ou pran swen.
Jan C. Maxwell

Tout moun ka gen gwo pouvwa, paske tout moun ka sèvi. Ou pa bezwen gen yon diplòm kolèj pou sèvi. Ou pa bezwen fè sijè ou ak vèb ou dakò pou sèvi….Ou bezwen sèlman yon kè plen ak favè, yon nanm ki te pwodwi pa renmen.
Martin Luther King, Jr.

Sèvis ki rann san kè kontan pa ede ni sèvitè a ni moun k ap sèvi yo. Men, tout lòt plezi ak byen yo pale nan anyen anvan sèvis ki rann nan yon lespri lajwa.
Mahatma Gandhi

Mwen kanpe la devan nou pa tankou yon pwofèt, men kòm yon sèvitè enb pou nou, pèp la.
Nelson Mandela

Moun ki pa yon bon sèvitè p'ap yon bon mèt.
Platon

Nan yon kilti lidèchip sèvitè nou aprann pa chwa oswa egzanp ke si nou vle gen gwo, nou dwe sèvi lòt moun avèk respè.
Vern Dosch

Vrè lidè yo konprann ke lidèchip se pa sou yo men sou moun y ap sèvi yo. Se pa sou egzalte tèt yo men sou leve lòt moun.
Sheri L. Dew

Si lidèchip sèvi sèlman lidè a, li pral echwe. Ego satisfaksyon, benefis finansye, ak estati yo tout ka zouti valab pou yon lidè, men si yo vin motivasyon yo sèlman, yo pral evantyèlman detwi yon lidè. Se sèlman lè sèvis pou yon byen komen se objektif prensipal la ou vrèman dirije.
Sheila Murray Betèl