Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 septanm

Kòmantè koupe sou September 2

Refleksyon

N ap viv nan yon moman kote gen ijans pou nou reveye koneksyon espirityèl nou ak monn natirèl la. Latè domaje a ap rele limanite nan yon nouvo relasyon avèk li ki baze pa sou teknoloji ak avansman ekonomik kèk moun, men sou yon pwennvi ki onore ak respekte entèkoneksyon tout lavi ak sistèm latè ki sipòte li. Yo mande nou pou nou chanje fason nou e pou nou ajiste fason nou viv. Dimansyon espirityèl lavi a ofri pi gwo rezèvwa ki pa eksplwate nan pouvwa, imajinasyon, ak kouraj ke nou bezwen pou chanje vi kiltirèl prezan an nan yon lòt pèspektiv: yon pwennvi ki onore ak respekte tè a epi travay pou prezève amoni ak balans li. Latè ap pale ak yon vwa de pli zan pli strid. N ap kontinye refize li epi inyore li nan danje nou.

Lapriyè

Se pou nou wè ak tande mesaj tè a ap voye epi aprann viv ann amoni ak tè a ak youn ak lòt.

Aksyon

Edike tèt ou sou chanjman nan klima. Gen videyo ak atik ki fasil pou jwenn sou entènèt.

Gade  Lè mond lan vin pi cho

Lekti Sigjere

Sè tè sa a kounye a ap kriye nan pye nou poutèt mal nou te fè l sou li lè nou sèvi ak byen irèsponsab ak abi Bondye ba li a. Nou vin wè tèt nou kòm mèt ak mèt li yo, ki gen dwa piye l 'nan volonte. Vyolans ki prezan nan kè nou, blese pa peche a, reflete tou nan sentòm maladi ki evidan nan tè a, nan dlo a, nan lè a ak nan tout fòm lavi. Se poutèt sa tè a li menm, ki chaje ak ravaje, se pami pòv nou yo ki pi abandone ak maltrete yo; li "gemi nan tranche". 
Pap Francis, Laudato Si

Nou temwen enpak grav nan chanjman nan klima atravè mond lan. Chak sous syantifik kredib ap di nou ke enpak sa yo pral sèlman vin pi mal si nou pa abòde chanjman nan klima epi li di nou tou ke fennèt tan nou an pou abòde li a ap fèmen trè byento... Nou bezwen dramatikman ogmante anbisyon nou yo.
Patricia Espinosa, Sekretè Egzekitif Konvansyon Kad Nasyonzini sou Chanjman Klima

Lè nou echwe pou rekonèt baz prensipal la pou siviv nan dlo ki pa kontamine, ak tè, ak kominote a entegral nan sistèm lavi nan planèt la; lè nou ensiste pou chanje konstitisyon chimik atmosfè a; lè nou kòmanse afekte klima byenfè a ak sekans ki bay lavi nan sezon yo ki te mennen nan abondans nan peryòd Senozoic kote nou te fèt la; Lè sa a, nou dwe konsidere ke nou nan yon gwo patoloji kiltirèl. Li se patikilyèman pathetic lè nou negosye sou pwoblèm sa yo nan lavi ak siviv pou benefis monetè oswa kèk avantaj komèsyal pou kèk moun oswa yon antrepriz antrepriz.
Thomas Berry

Chanjman klimatik ki lakòz imen deja afekte anpil move tan ak klima ekstrèm nan chak rejyon atravè mond lan.
Rapò sou klima Nasyonzini 2021

Sa a se deseni nou dwe pran desizyon ki pral evite pi move konsekans yon kriz klimatik.
Prezidan Joe Biden 

Lè nou polisyon oseyan yo, pa diminye emisyon CO2 ak detwi divèsite biyolojik nou an, n ap touye planèt nou an. Ann fè fas a li, pa gen okenn planèt B.
Emmanuel Macron

Nou pa konnen tan egzak oswa grandè menas rechofman planèt la. Nou konnen se yon pwoblèm. Nou konnen li gwo. Nou konnen nou pa ka sispann li. Nou dwe reveye Ewòp, ak reveye Amerik, ak reveye lemonn antye reyalize ke nou gen yon desten komen ak sa ki an danje. Ann mennen lemonn antye reyalize sa a se pa defi politik nòmal ou. Sa a se pi gwo anpil. Sa a se lavi li menm. Li mande kouraj ak imajinasyon.
Jerry Brown

Evènman tan ekstrèm ki gen rapò ak klima a kounye a tèlman anpil ak grav ke li difisil pou rejte sa k ap pase.
Al Gore

Okenn nan sa a pral fasil. Pati ki pi difisil nan retounen nan yon anviwonman ki vrèman an sante ka chanje kilti aktyèl totalman pa dirab ki manje vyann lou pou ogmante kantite moun atravè mond lan. Men nou dwe eseye. Nou dwe fè yon kòmansman, youn pa youn.
Jane Goodall