Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

21 septanm

Kòmantè koupe sou September 21
 Refleksyon

Chak ane yo obsève Jounen Entènasyonal lapè atravè mond lan sou 21 septanm. Asanble Jeneral Nasyonzini an te deklare sa a kòm yon jounen konsakre pou ranfòse ideyal lapè yo, atravè obsève 24 èdtan san vyolans ak sispann tire. Jodi a se pa sèlman Nasyonzini deziyen Jounen Entènasyonal pou Lapè, men tou se kòmansman Semèn Klima a.

Ane sa a, li te pi klè pase tout tan ke nou pa youn ènmi lòt. Olye de sa, lènmi komen nou an se yon viris san pran souf ki menase sante nou, sekirite ak fason nou viv. COVID-19 te jete mond nou an nan boulvèsman ak fòseman raple nou ke sa k ap pase nan yon pati nan planèt la ka afekte moun toupatou.

Nan mwa mas, Sekretè Jeneral Nasyonzini an António Guterres te mande tout pati ki nan lagè pou yo depoze zam yo epi konsantre sou batay kont pandemi mondyal san parèy sa a. Pandan ke mesaj la fèt pou pati ame yo, solidarite ak koperasyon atravè fwontyè yo, sektè ak jenerasyon yo bezwen tou pou genyen nouvo batay sa a kont pi move kriz sante piblik nan epòk nou an.

Pandan n ap lite pou defèt COVID-19, yo pral envite mond lan pou ini epi pataje panse sou fason pou reziste tanpèt sa a, geri planèt nou an epi chanje li pou pi bon.

Tèm 2020 pou Jounen Entènasyonal lapè a se "Fòme lapè ansanm." Selebre jounen an nan gaye konpasyon, jantiyès ak espwa devan pandemi an. Kanpe ansanm ak Nasyonzini kont tantativ pou itilize viris la pou ankouraje diskriminasyon oswa rayisman. Nou ka fòme lapè ansanm.

Soti nan Bilten Enfòmasyon Nasyonzini

Lapriyè

Fè m 'yon enstriman pou lapè ou.

Aksyon

Rejte vyolans sou tout fòm. Pa patisipe nan diskou vyolan oswa rayisab. Li kèk nan resous yo nan Jounen Entènasyonal Lapè Nasyonzini-Sept. 21 

Lekti Sigjere

Lapè mwen kite avè ou; lapè mwen ban nou. Mwen pa bay ou menm jan mond lan bay. Pa kite kè nou boulvèse epi nou pa bezwen pè.
Jan 14:27

Si li posib, osi lwen ke sa depann de ou, viv anpè ak tout moun.
Women 12:18

Lapè se yon angajman chak jou. Li se yon lapè endijèn.
Pap Francis

Fè m 'yon enstriman pou lapè ou
kote ki gen rayisman, kite m simen lanmou,
kote ki gen blesi, padon.
St Francis

Lapè se yon chak jou, yon chak semèn, yon pwosesis chak mwa, piti piti chanje opinyon, tou dousman erode ansyen baryè, tou dousman bati nouvo estrikti.
 John F. Kennedy

Lapè soti nan ke nou kapab kontribye pi bon ke nou genyen, ak tout sa nou ye, nan direksyon pou kreye yon mond ki sipòte tout moun. Men, se tou asire espas pou lòt moun kontribye pi bon ke yo genyen ak tout sa yo ye.
Hafsat Abiola

Pou ranplase ansyen paradigm lagè a ak yon nouvo paradigm pou mennen lapè, nou dwe pyonye ki kapab pouse limit konpreyansyon moun. Nou dwe doktè ki ka geri viris vyolans lan. Nou dwe sòlda lapè ki ka fè plis pase preche koral la. Epi nou dwe atis ki pral fè mond lan chèf nou.
Paul Chappell

Lapè pa vle di yon absans konfli; diferans yo ap toujou la. Lapè vle di rezoud diferans sa yo atravè mwayen lapè; atravè dyalòg, edikasyon, konesans; ak nan fason imen.
Dalai Lama XIV

Fè ti kras nan byen kote ou ye a; se ti bon bagay sa yo mete ansanm ki akable mond lan.
Desmond Tutu

Ou pa janm chanje anyen lè w goumen ak sa ki egziste a. Pou chanje yon bagay, bati yon nouvo modèl epi fè ki egziste deja demode!
Buckminster Fuller 

Finalman, nou gen yon sèl devwa moral: reprann gwo zòn lapè nan tèt nou, pi plis ak plis lapè, epi reflete li anvè lòt moun. E plis gen lapè nan nou, se plis lapè pral genyen tou nan monn boulvèse nou an.
Etty Hillesum

Ki lè konsyans nou ap vin tèlman tandrès ke n ap aji pou anpeche mizè lèzòm olye pou n vanje l?
Eleanor Roosevelt

 Yon fwa yo te mande m poukisa mwen pa patisipe nan manifestasyon kont lagè. Mwen te di ke mwen pap janm fè sa, men le pli vit ke ou gen yon rasanbleman pou lapè, mwen pral la.
Manman Teresa