Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

21 septanm

Kòmantè koupe sou September 21

Jounen Mondyal lapè Nasyonzini

Refleksyon

Jounen entènasyonal yo se okazyon pou adrese pwoblèm mondyal ak edike piblik la sou pwoblèm ki konsène yo. Entansyon jou lapè a se te pou tout ostilite ak vyolans sispann pou 24 èdtan. Men, reyalize yon vrè lapè mande plis pase sa. Li enplike kreye sosyete kote tout moun ka fleri nan yon mond kote tout moun santi yo trete egalman. Tèm 2022 pou Jounen Entènasyonal lapè a se "Fin ak rasis. Bati lapè." Nou tout gen yon wòl pou jwe ak yon kontribisyon pou fè nan sa. Rasis fè mal pa sèlman lavi moun ki andire li, men tou sosyete a an antye. Nou tout pèdi lè kominote nou yo karakterize pa diskriminasyon, divizyon, mefyans, entolerans, ak rayisman. Atitid sa yo febli lapè. Travay pou simonte rasis se responsablite tout moun. Nou bezwen kenbe ideyal la nan yon mond ki pa gen diskriminasyon, yon monn kote konpasyon simonte sispèk ak eksklizyon, kòm objektif ak konsantre nou.

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Sipòte mouvman pou egalite ak dwa moun. Pale kont diskou rayisab - tou de offline ak sou entènèt. Ankouraje anti-rasis atravè edikasyon. Aprann timoun yo respekte tout moun. Nan Jounen Lapè inivèsèl sa a, reflechi sou sa sa vle di pou ou.

Lekti Sigjere

Kite lapè Kris la domine nan kè nou, paske antanke manm yon sèl kò nou te rele pou lapè.
Kolosyen 3:15
Benediksyon pou moun ki fè lapè yo, paske yo pral rele yo pitit Bondye.
Matye 5:9
Nou chak rele pou nou yon atizan lapè, nan ini epi pa divize, nan etenn rayisman epi pa kenbe sou li, nan louvri chemen dyalòg e non pa konstwi nouvo miray.
Pap Francis
Rasis se yon viris ki byen vit mutation epi, olye pou yo disparèt, ale nan kache, epi kache nan ap tann. Enstans rasis yo kontinye fè nou wont, paske yo montre ke sipoze pwogrè sosyal nou an pa reyèl oswa definitif jan nou panse.
Pap Francis
Rasis kontinye anpwazonnen enstitisyon, estrikti sosyal, ak lavi chak jou nan chak sosyete. Li kontinye ap yon chofè inegalite ki pèsistan. Epi li kontinye refize moun dwa moun fondamantal yo. Li destabilize sosyete yo, afebli demokrasi yo, erode lejitimite gouvènman yo, epi... lyen ki genyen ant rasis ak inegalite sèks yo pa klè.
Sekretè Jeneral António Guterres 
Inyorans ak prejije se sèvant pwopagann yo. Se poutèt sa, misyon nou se konfwonte inyorans ak konesans, fanatik ak tolerans, ak izolasyon ak men jenewozite lonje. Rasis ka, pral, epi yo dwe bat.
Kofi Annan

Okenn ras imen pa siperyè; pa gen lafwa relijye ki pi wo. Tout jijman kolektif yo mal. Se rasis sèlman ki fè yo
Elie Wiesel

Kle pyano yo nwa e blan
men yo son tankou yon milyon koulè nan tèt ou.
Maria Cristina Mena

Mwen swete mwen te kapab di ke rasis ak prejije te sèlman souvni byen lwen. Nou dwe opoze ak endiferans lan. Nou dwe opoze ak apati a. Nou dwe opoze ak laperèz, rayisman ak mefyans... Nou dwe opoze paske Amerik kapab fè pi byen, paske Amerik pa gen okenn chwa ke fè pi byen.
Thurgood Marshall

Pit ras kont ras, relijyon kont relijyon, prejije kont prejije. Divize ak konkeri! Nou pa dwe kite sa rive isit la.
Eleanor Roosevelt

Prejije se yon fado ki konfonn sot pase a, menase avni an, ak rann prezan an inaksesib.
Maya Angelou

Chanjman p ap vini si nou tann yon lòt moun oswa yon lòt lè. Se nou menm nou t ap tann. Nou se chanjman ke nou chache a.
Barack Obama

Yon jou, desandan nou yo pral panse li enkwayab ke nou te peye anpil atansyon sou bagay tankou kantite melanin nan po nou oswa fòm nan je nou oswa sèks nou olye de idantite inik nan chak nan nou kòm èt imen konplèks.
Franklin Thomas