Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 septanm

Kòmantè koupe sou September 24
Refleksyon

K ap viv nan tan prezan an, nou bezwen kouraj moral. Kouraj moral se abilite pou aji dwat devan opozisyon popilè oswa dekourajman. Se konviksyon nou dwe gide pa konsyans malgre sa yo, kèlkeswa pozisyon yo, ki ka eseye enfliyanse panse nou oswa konpòtman nou. Kalite kouraj sa a nesesè chak fwa nou konfwonte yon sitiyasyon difisil oswa twoublan. Kouraj moral pouse nou pou nou fè sa ki dwat, pou nou pran pozisyon pou kèk prensip moral oswa valè espirityèl ki solid malgre pri pèsonèl la oswa opinyon piblik la. Kouraj moral soti nan anndan an. Li se yon bagay san nou pa ka gen okenn estim pwòp tèt ou reyèl.

Lapriyè

Se pou m toujou gen kouraj pou m disène e pou m chwazi sa ki dwat.

Aksyon

Ki kote nan sitiyasyon nou kounye a ou wè kouraj moral? Ki kote ou wè mank li? Ki jan ou reyaji? Èske w pare pou w tann lòt moun gen otorite sou pwòp konsyans ou? Ki jan ou fè konnen ki sa ki bon kou nan konpòtman?

Lekti Sigjere

Poukisa se konsyans yon lòt jije libète mwen an?
1 Korentyen 10:29

Epi kenbe yon bon konsyans pou nan bagay yo kalomnye nou an, moun ki joure bon konpòtman ou nan Kris la pral wont.
1 Pyè 3:16

Nou dwe fòse tèt nou grandi nan yon disènman enklizif ak enkarne, ki dyalòg ak konsyans fidèl yo - ki dwe fòme epi yo pa ranplase nan yon pwosesis akonpayman pasyan ak kouraj.
Pap Francis

Si yon siperyè bay yon moun ki anba l' yon lòd ki kont konsyans nonm sa a, malgre li pa obeyi l' ankò, li p'ap ranvwaye.
Francis nan Assisi

Tout jijman konsyans, kit li kòrèk kit li mal, kit se sou bagay sa yo ki mal nan tèt yo oswa moralman endiferan, se obligatwa, nan yon fason saj ke moun ki aji kont konsyans li toujou peche.
Toma Aquinas

Li pran yon touche nan jeni - ak anpil kouraj pou avanse pou pi nan direksyon opoze a.
Albert Einstein

Fason ki kòrèk la se pa toujou fason popilè ak fasil. Kanpe pou dwa lè li pa popilè se yon tès vre nan karaktè moral.
Margaret Chase Smith

Si gen yon bagay ki lye imen an ak diven an, se kouraj pou kanpe sou yon prensip lè tout lòt moun rejte li.
Abraham Lincoln

Mwen pa kapab epi mwen pap koupe konsyans mwen anfòm mòd ane sa a.
Lillian Hellman

Verite a pa pral libere nou - jiskaske nou devlope ladrès ak abitid la ak talan ak kouraj moral yo sèvi ak li.
Margaret Heffernan

Li se kirye ke kouraj fizik yo ta dwe tèlman komen nan mond lan ak kouraj moral yo ta dwe ra.
Mark Twain

Mwen prefere rete fidèl ak tèt mwen, menm nan risk pou m pase lòt moun nan betiz, olye pou m bay manti, epi pou m fè pwòp pa m degoutans.”
Frederick Douglass