Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 septanm

Kòmantè koupe sou September 24

Refleksyon

Èske w anvye paske mwen jenere?
Matye 20:1-16

Jalouzi pa ka rekonèt kado lòt moun ak refize yo respè. Li pa ka wè klè; vizyon li twoub. Atitid sa a pa kapab fè pati nou antanke moun ki fè konnen suiv ansèyman levanjil yo. Pou n ale pi lwen pase sa a, nou bezwen wè ke lavi se pa sou dwa, reyalize ke li pa janm te sou sa nou merite. Nou te fèt san desizyon nou e lavi nou se yon kado pi bon kalite. Nou pa t chwazi talan nou oswa kapasite nou. Nan rekonesans nou viv jan nou kapab, osi lontan ke nou kapab, prezève tè sa a, bay ak pataje ak ankouraje byennèt lòt moun. Don nou pa mezire nan tan pase men nan jenewozite nou reponn ak opòtinite nou genyen pou geri tè sa a epi ede l pou nouri tout lavi.

Lapriyè

Senyè, anseye m pou m jenere.
Moutre m pou m sèvi w jan w merite a;
bay epi pa konte pri a,
pou goumen epi pa koute blesi yo,
travay e pa chache repo,
travay epi pa mande rekonpans,
sove pou konnen mwen fè volonte ou.
Ignas de Loyola

 Aksyon

Se pou w dispoze pataje, bay tan, enèji, ak resous pou benefis ak byennèt lòt moun. Rekonèt ak kontan nan kado lòt moun. Travay nan nenpòt fason ou kapab pou byen komen an. Ou dwe konsyan de zòn nan jalouzi oswa Evaris nan tèt ou.

Lekti Sigjere

Zanmi mwen pa twonpe ou.
Ou pa t dakò avè m pou salè nòmal la chak jou?
Pran sa ki pou ou epi ale.
E si mwen vle bay dènye sa a menm jan ak ou?
Oswa èske mwen pa lib pou m fè sa mwen vle ak pwòp lajan mwen?
Èske w fè jalouzi paske mwen jenere?'
Kidonk, dènye a pral premye, epi premye a pral dènye.
Matye 20:1-16a


Jalouzi se yon tristès ke nou santi poutèt byen ki rive pwochen nou.
Sen Jan Vianney

Jenerozite se sou bay san yon retounen garanti - li se sou 'kado a'. Mwen kwè ke vrè chemen moral 21yèm syèk la pral trè diferan de chemen epòk modèn lan paske li pral make pa jenerozite.
Matye Fox

Fè jenerozite ekstravagan ou pi gwo vis ou epi vin tankou Bondye.
Edward Hays

Pou w rich nan admirasyon epi pou w pa jalouzi, pou w rejwi anpil nan byen lòt moun, pou w renmen ak yon jenewozite kè ke lanmou w toujou yon posesyon chè nan absans oswa mechanste - sa yo se kado lajan pa ka achte.
Robert Louis Stevenson

Pa depase sa ou te resevwa, ni anvye lòt. Moun ki anvye lòt moun pa jwenn kè poze.
Bouda

Jalouzi se atizay pou konte benediksyon lòt parèy la olye pou yo pa w.
Harold sèkèy

Erezman se moun ki pa pote jalouzi kòm yon konpayon.
Rumi

Vrè jenerozite se yon ofrann; bay gratis epi ak lanmou pi. Pa gen kòd tache. Pa gen atant. Tan ak renmen se byen ki gen plis valè ou ka pataje.
Suze Orman

Sa nou fè pou tèt nou pou kont nou mouri ansanm ak nou; sa nou te fè pou lòt moun ak mond lan rete e li imòtèl.
Albert Pike

Pi bon fason pou jwenn tèt ou, se pèdi tèt ou nan sèvis lòt moun.
Mahatma Ghandi

Bay se yon mirak ki ka transfòme kè ki pi lou. De moun, ki yon ti moman anvan te viv nan mond separe nan enkyetid prive, toudenkou rankontre youn ak lòt sou yon senp zak pataje. Mond lan elaji, yon moman nan bonte kreye, ak yon bagay nouvo vini nan yo te kote anvan pa te gen anyen. . . . Men, vrè bay se pa yon echanj ekonomik; se yon zak jeneratif. Li pa soustraksyon nan sa nou genyen; li miltip efè nou ka genyen nan mond lan.
Kent Nerburn