Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 septanm

Kòmantè koupe sou September 26
Refleksyon

Men, si ou bay youn nan pi piti nan disip mwen yo menm yon tas dlo frèt,
ou pral siman rekonpans
Matye 10:42

Bagay òdinè yo ka afekte moun nan fason ekstraòdinè. Se pa sou valè kado a. Se tout sou moun ki bay la ak moun k ap resevwa a. Yo pa bay kado a ak kè kontan e pa gen obligasyon. Li pa bay ak okenn dout sou reseptè a. Yo bay kado a soti nan fanmi paske gen yon bezwen. Moun ki bay la bay ak konpasyon ak respè pou diyite lòt la. Yo resevwa kado a san anbarasman oswa pèt respè pou tèt li. Yon kosyon fòje ant de la. Lanmou Bondye vivan nan yon senp aksyon jantiyès.

Lapriyè

Moun ki mache dwat yo bay epi li pa kenbe.
Pwovèb 21:26

Aksyon

Li fasil pou bay moun nou renmen yo kado. Egzamine pwòp atitid ou anvè moun ki nan bezwen yo. Ou jije yo? Èske w sipòte dwa yo genyen pou yo jwenn asistans?

Lekti Sigjere

Men, lè w'ap bay pòv yo, pa kite men gòch ou konnen ki sa men dwat ou ap fè, pou ou ka bay ou an kachèt. Bondye ki wè sa ki fèt an kachèt ap rekonpanse ou.
Matye 6:3-4

Bay, y'a ba ou. Yo pral vide yon bon mezi nan janm ou, yo pral peze atè, yo pral souke yo ansanm epi yo pral kouri. Paske, dapre nivo mezi ou, y'a mezire pou ou.
Lik 6:38

Se pa konbyen nou bay men konbyen lanmou nou mete nan bay.
Manman Teresa

Paske se nan bay nou resevwa.
Sen Franswa Assisi

Jantiyès nan mo kreye konfyans. Jantiyès nan panse kreye pwofondè. Jantiyès nan bay kreye lanmou.
Lao Tzu

Nou fè yon vi ak sa nou jwenn. Nou fè yon lavi pa sa nou bay.
Winston S. Churchill

Mwen te jwenn ke pami lòt benefis li yo, bay libere nanm moun ki bay la.
Maya Angelou

Pi bon bagay pou fè ak pi bon bagay nan lavi a se bay yo ale.
Jou Dorothy

Yon kado konsiste pa nan sa yo fè oswa bay, men nan entansyon an nan bay la oswa moun k ap fè l.
Lucius Annaeus Seneca

Pi gwo kado a se yon pòsyon nan tèt ou.
 Ralph Waldo Emerson