Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 septanm

Kòmantè koupe sou September 30

Refleksyon

Nou kwè ke Bondye, Sous tout sa ki ye a, revele grasa kreyasyon an. Kreyasyon reveye nan nou sezi ak rekonesans pou bote etonan li yo. Nou rasanble pou gade yon eklips ra, yon lakansyèl, yon bèl solèy kouche. Menm fòs tanpèt devaste yo ak lòt evènman natirèl yo hipnotize nou ak pouvwa destriktif yo. Nan moman sa yo nan absòpsyon, nou konprann ke nou fè pati kreyasyon Bondye a epi nou pa apa de li. Nan moman kriz latè a, se pou nou pa bliye sa e se pou nou trete tout bagay natirèl ak tout bèt vivan ak respè ak respè yo merite.

Lapriyè

Lespri mèvèy, nou fè lwanj ou pou bonte kreyasyon an ak pou tout mèvèy lavi yo. 

Aksyon

Konsidere ki jan nou ka ede youn lòt pou apwofondi relasyon nou ak Latè ak tout kreyasyon kòm moun, kòm kominote, kòm yon nasyon? Chwazi yon bagay espesifik pou travay sou.

Lekti Sigjere

Fè lwanj Bondye ki sot nan syèl la, fè lwanj Bondye ki anwo nan syèl la. Lwanj pou Bondye, tout zanj Bondye yo, tout lame. Fè lwanj Bondye, solèy ak lalin, fè lwanj Bondye, nou tout zetwal ki klere. Lwanj pou Bondye, nou menm syèl ki pi wo yo ak dlo ki anlè syèl la. Se pou yo fè lwanj non Bondye a, ki te kòmande e yo te kreye. Bondye mete yo an plas pou tout tan ak pou tout tan; Bondye te bay yon dekrè ki p'ap janm pase.

Sòm 148:1-6

Nou dwe pwoteje kreyasyon paske se yon kado Senyè a ban nou, se kado Bondye ban nou; nou se gadyen kreyasyon an. Lè nou eksplwate kreyasyon an, nou detwi siy lanmou Bondye a. Detwi kreyasyon an se di Bondye: "Mwen pa pran swen". Epi sa a pa bon: sa a se peche.
Pap Francis

Teyoloji ekolojik pwopoze ke Lespri Kreyatè a rete nan kè monn natirèl la, avèk pitye dinamize evolisyon li soti nan anndan an, avèk konpasyon kenbe tout bèt nan fini yo ak lanmò yo, epi trase mond lan pi devan nan yon avni inimajinabl.
Elizabeth Johnson

Tout kreyasyon se yon chante louwanj pou Bondye,
Hildegarde nan Bingen

Nou bezwen jwenn Bondye, e BONDYE pa ka jwenn nan bri ak ajitasyon. Bondye se zanmi silans. Gade ki jan lanati - pye bwa, flè, zèb - ap grandi an silans; wè zetwal yo, lalin lan ak solèy la, ki jan yo deplase an silans... Nou bezwen silans pou nou kapab touche nanm.
Manman Teresa

Ekri sakre yo mare nan de volim: sa ki nan kreyasyon ak sa ki nan Sent ekriti yo. 
Toma Aquinas

Nenpòt ki moun ki vrèman konnen bèt yo ka eskize pou koute prèch pou chak kreyati plen ak Bondye, epi li se yon liv.
Mèt Eckhart

Mwen kwè ke Bondye te gen entansyon, nan ban nou entèlijans, pou ban nou opòtinite pou envestige ak apresye bèl bagay nan kreyasyon an. Bondye pa menase pa avantur syantifik nou yo.
Francis Collins

Mwen gade deyò nan fenèt sa a epi mwen panse ke sa a se yon Cosmos, sa a se yon kreyasyon gwo, sa a se yon ti kwen nan li. Pye bwa yo ak zwazo yo ak tout lòt bagay e mwen fè pati li. Mwen pa mande pou yo mete la a, mwen te gen chans jwenn mwen isit la.
Morris West

Tanpèt nan tout kalite, torrent, tranblemanntè, kataklism, 'konvulsion nan lanati,' elatriye, kèlkeswa misterye ak san lalwa a premye je yo ka sanble, se sèlman nòt Harmony nan chante kreyasyon an, ekspresyon divès kalite lanmou Bondye.
Jan Muir

Pandan ke mwen konnen tèt mwen kòm yon kreyasyon Bondye, mwen tou oblije reyalize ak sonje ke tout lòt moun ak tout lòt bagay se kreyasyon Bondye tou.
Maya Angelou