Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 septanm

Kòmantè koupe sou September 5
Refleksyon

Pandan Sezon Kreyasyon sa a, annou pran tan pou nou reflechi sou eleman debaz planèt nou an. Enèji dife ki soti nan solèy la rive sou 93 milyon mil pou manyen po nou, chofe tè a, beni kwasans plant yo ak miri fwi yo. Dlo rantre nan limyè solèy la ak tè a pou ankouraje kwasans vejetasyon, vèt nan pye bwa ak bote flè. Li rafrechi nou ak koupe swaf nou; li soutni bezwen fizik nou yo. Nou santi lè a nan gwo van tanpèt yo ki mete ansanm ak dlo pou mwatir ak rafrechi tè a. Li refwadi po nou ak karès yon briz dou. Li pèmèt nou souf. Pafwa yo sezi nou ak bèlte yo, lòt fwa yo fè nou pè ak vyolans yo ak pouvwa yo. Toujou yo gratis. Nou se moun ki sou latè. Lavi nou depann de Latè epi yo deplase ak ritm li yo. Sante li asire sante nou. Se pou nou pran swen bèl planèt sa a epi toujou rekonesan.

Lapriyè

Se pou nou rekonesan pou kado Latè.

Aksyon

Pran tan pou nou reflechi sou kado Latè nou pran pou nou. Se pou w serye sou menas chanjman klimatik la. Vin yon manm nan yon òganizasyon ki dedye a pwoblèm klima ak aksyon pou ranvèse chanjman nan klima.

Lekti Sigjere

Fè lwanj, Granmèt mwen, atravè tout kreyati ou yo, espesyalman nan mèt mwen Frè Solèy, ki pote jou a; epi ou fè limyè nan li.

Fè lwanj, Granmèt mwen, atravè Sè Dlo; li trè itil, li enb, ak presye, ak pi.

Fè lwanj, Granmèt mwen, atravè Frè dife, grasa li ou klere lannwit lan. Li bèl ak kè kontan, li pwisan ak fò

Fè lwanj, Seyè mwen, atravè Frè Van ak Lè, ak nyaj ak tanpèt, ak tout move tan, nan ki ou bay kreyati ou yo manje.

Fè lwanj, Granmèt mwen, atravè sè nou an, Manman Latè, ki nouri nou epi ki dirije nou, epi ki pwodui divès fwi ak flè ki gen koulè ak remèd fèy.
Francis nan Assisi

Paske tout bèt yo konekte, yo dwe cheri yo chak avèk lanmou ak respè, paske nou tout antanke kreyati vivan yo depann youn sou lòt.
Pap Francis, Laudato Si

Gen yon bagay ki geri enfiniman nan refren yo repete nan lanati—asirans ke douvanjou vini apre lannwit, ak prentan apre sezon fredi.
Rachèl Carson

Gen yon mond antye deyò, dwa deyò fenèt ou. Ou ta yon moun fou si w manke l.
Charlotte Eriksson

Solèy se bon gou, lapli se entérésan, van bride nou leve, nèj se grizant; pa gen vrèman move tan, sèlman diferan kalite bon tan.
Jan Ruskin

Lanati se pa yon kote pou vizite. Se lakay li.
Gary Snyder

Solèy la, ak tout planèt sa yo k ap vire toutotou li epi ki depann sou li, ka toujou muri yon pakèt rezen kòm si li pa t gen anyen lòt bagay nan linivè a fè. —Galileo Galilei

Anpil je ale nan savann lan, men kèk wè flè yo nan li.
Ralph Waldo Emerson

Tè a se sa nou tout gen an komen.
Wendell Berry

Kite lapli a bo ou. Kite lapli a bat sou tèt ou ak gout likid ajan. Kite lapli a chante pou ou yon lullaby.
Langston Hughes