Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 septanm

Kòmantè koupe sou September 6
Refleksyon

Kote de oswa twa reyini ansanm nan non mwen,
Gen mwen nan mitan yo.
Matye 18:15-20

Vini ansanm pou byen komen an se sans nan kominote a. Nou deplase pi lwen pase tèt nou pou konprann sa tout moun bezwen epi travay ansanm pou reyalize li. Rasanble nan non Jezi se rasanble ansanm ak valè li yo. Pandan n ap gade nan monn n ap viv la, nou wè ki kantite sa nesesè e ki jan li enposib. Poutan, levanjil yo mansyone "de oswa twa", yon ti kantite, pou kòmanse chanje konsyans nan tout antye.

Nan epòk nou an, nou dezespereman bezwen rasanble ansanm pou abòde defi chanjman klima mondyal yo, defi lapè ant ak anndan nasyon yo ak gwoup etnik yo, efè sistèm politik disfonksyonèl nou an, lefèt ke tout moun pa jwi dwa moun debaz yo. pou travay pou mete fen nan diskriminasyon rasyal ak etnik, pou pwoteje moun kont yon pandemi, kont prizon ak opresyon enjis, pou mete fen nan trafik, epi garanti dwa libète lapawòl ak opòtinite ekonomik. Li sanble akablan ak reyèl. Men, chanjman kòmanse ak kèk moun ki pasyone angaje.

Nan epòk nou an, nou dwe rasanble ansanm pou mete lavi nan vizyon lanmou radikal Jezikri a.

Lapriyè

Jodi a, si nou tande vwa Bondye, pa fè kè nou di.
Sòm 95

Aksyon

Chak nan nou ka fè yon bagay sou youn nan pwoblèm sa yo. Kisa ou ka fè? Èske gen "yonn oswa de" ak ki moun ou ka rasanble? Ki jan ou ka fè yon premye etap?

Lekti Sigjere

Ankò, amèn, mwen di nou,
si de nan nou dakò sou tè a
sou nenpòt bagay pou yo priye,
Papa m ki nan syèl la pral ba yo sa.
Paske kote de oswa twa reyini ansanm nan non mwen,
Gen mwen nan mitan yo.
Matye 18:19-20

Pou youn konprann lòt, epi grandi nan charite ak verite, nou bezwen fè yon poz, aksepte ak koute youn lòt. Nan fason sa a nou deja kòmanse fè eksperyans inite. Inite ap grandi sou wout la, li pa janm kanpe. Inite rive lè nou mache ansanm.
Pap Francis

Peyi sa p ap yon bon kote pou okenn nan nou viv ladan l sof si nou fè l yon bon kote pou nou tout viv.
Theodore Roosevelt

Sou glòb ratresi sa a, nou pa ka viv tankou etranje ankò.
Adlai E. Stevenson

Pouvwa yon sèl, si san pè ak konsantre, se tèribl, men pouvwa a nan anpil travay ansanm se pi bon.
Gloria Macapagal Arroyo

Se lè nou kòmanse travay ansanm ke vrè gerizon an pran plas... se lè nou kòmanse koule swe nou, e non san nou.
David Hume

 Mwen ka pwomèt ou ke fanm k ap travay ansanm - lye, enfòme ak edike - ka pote lapè ak pwosperite nan planèt sa a abandone.
Isabel Allende

Pou kont nou ka fè sa ti kras; ansanm nou ka fè anpil.

Helen Keller

Sekrè a se gang moute sou pwoblèm nan, olye ke youn ak lòt.
Thomas Stallkamp

Nou nan sa a ansanm, epi si nou ini epi nou kolabore ant kiltirèl, Lè sa a, sa a ta ka kle nan siviv limanite a.
Jeremy Gilley

San yon sans de swen, pa ka gen okenn sans de kominote.
Anthony J. D'Angelo

Si ou kwè ou ka fè yon diferans, lè sa a ou pral fè yon diferans. Mete konfyans ou nan tèt ou, fanmi ou ak kominote w epi w ap genyen.
Lindsay Fox