Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

9 septanm

Kòmantè koupe sou September 9
Refleksyon

Kafou yo te divize ant sosyete modèn ki baze sou konsomatè relativman kout lavi nou an ak planèt la ki te fè nesans espès nou an ak soutni tout aspè nan egzistans nou an. Chwa a pa negosyab. Nou ka mouri oswa nou ka chanje fason nou. Nou dwe chèche nouvo siyifikasyon ak objektif nan k ap viv nan balans ak Latè. Li se yon chwa ant adiksyon ki baze sou Evaris ki ap touye nou ak posibilite pou yon mond nan lapè, rasin nan respè, kominote, ak dirab. Latè envite nou retounen sou tab wonn tout espès yo, pou wete zam dominasyon, eksplwatasyon, ak opresyon. Anba tout bagay, li di nou, ou toujou bèl, ou toujou merite, ou toujou fè pati planèt sa a mayifik ak frajil k ap fè wonn solèy la.. Yo rele limanite lakay pou rekonekte ak espès parèy nou yo; pou konnen lòt moun ki rete nan monn sa a; aliman fason nou yo dwe ak sistèm natirèl yo. Vizyon sa a nan espwa ak restorasyon, gerizon ak transfòmasyon se reyèl. Mond sa a ap vini osi vit ke ansyen mond lan ap mouri. Kesyon an se: kiyès ou pral rele lakay ou?
Dandelion Dreams pa Rivera Sun

Lapriyè

Moutre m' chemen ou yo, Seyè;
fè m konnen yo.
Moutre m pou m viv dapre verite w la,
paske ou se Bondye mwen, ki sove m.
Sòm 25:4-5

Aksyon

Ki jan ou pran oserye kriz chanjman klima a? Ki aksyon konkrè ou ka pran nan lavi ou pou travay nan gerizon, restorasyon ak transfòmasyon? Ki jan ou ka sipòte moun k ap òganize pou pote chanjman?

Lekti Sigjere

Piga nou derespekte peyi kote nou rete a... Piga nou avili peyi kote nou rete a, peyi kote m abite a tou.
Nonm 35:33-34

Enkyetid pou lòt moun ak anviwònman natirèl la adapte nou a] enperatif moral nan evalye enpak la nan chak aksyon nou yo ak desizyon pèsonèl sou mond lan bò kote nou. Si nou ka simonte endividyalis, nou pral vrèman kapab devlope yon vi diferan epi pote chanjman enpòtan nan sosyete a. Yon konsyans sou gravite kriz kiltirèl ak ekolojik jodi a dwe tradui nan nouvo abitid.
Pap Francis

Yon vwa espirityèl nesesè ijan pou souliye lefèt ke rechofman planèt la deja lakòz kè sere moun ak mòtalite nan nasyon nou an ak aletranje, ak plis ankò pral rive nan lavni san aksyon rapid.
Bill McKibbon

Mwen vle ou santi jan kay la ap boule, paske se konsa.
Greta Thunberg

Pifò moun ki aje pa santi ijans jèn yo fè sou rechofman planèt la.
Axelle Kiambi, 17

Van ak lòt enèji pwòp e renouvlab pral ede mete fen nan depandans nou sou konbistib fosil yo epi konbat gwo menas chanjman klimatik la poze pou moun ak bèt sovaj yo.
Frances Beinecke

Nan istwa a nan mond lan, tout senk disparisyon an mas te akonpaye pa masiv chanjman nan klima, kidonk nou ap fè fas a yon menas ekstrèmman grav. An reyalite, nou teknikman nan sizyèm disparisyon an mas kounye a, epi li se premye disparisyon an mas ke yo te atribiye a moun.
Cameron Russell

Pou dè milyon de Ameriken, chanjman nan klima se pa sèlman yon tablo oswa yon graf ankò. Se lafimen ki sou lang nou soti nan gwo dife sovaj. Se dlo inondasyon k ap anvayi kay nou yo ak siklòn ak vag chalè ki bat rekò.
Jay Inslee

Sa a se pa yon deba patizan; se yon moun. Lè pwòp ak dlo, ak yon klima ki ka viv se dwa moun inaliénab. E rezoud kriz sa a se pa yon kesyon politik. Se obligasyon moral nou.
Leonardo DiCaprio

Ou pa ka pase yon sèl jou san yo pa gen yon enpak sou mond lan bò kote ou. Sa ou fè fè yon diferans, epi ou dwe deside ki kalite diferans ou vle fè.
Jane Goodall

Nou pa ka boule wout nou nan tan kap vini an. Nou pa ka pretann danje a pa egziste - oswa rejte li paske li afekte yon lòt moun.
Ban Ki-moon