Sè Joan Marie McAvoy, CSJ

Apr 27, 2016

McAvoy Joan

Sè Joan Marie McAvoy, Sè Maria Columba, te yon Sè St Joseph pandan prèske 68 ane. Anpil nan nou te wè yon siy jaden komen oswa plak ki li "Lavi te kòmanse nan yon jaden." Kenbe imaj jaden sa a nan tèt ou. Sonje travay di ki genyen nan prepare tè a, devouman pou gen tandans pou plante ak nouri, pasyans pou tann fwi ak fleri, tolerans pou aksepte sa ki menase kwasans, ak kouraj pou transfòme sa ki entèfere ak lavi a.

Lavi Joan te kòmanse nan Queens ak paran li, Joan ak Michael ak kote te gen anpil jaden. Lavi ak lafwa li te nouri lakay li ak frè li Walter ak ti frè li Joseph. Li te ale nan lekòl primè Holy Child Jesus ak nan Juniorate St. Nan premye eksperyans edikasyon sa yo, renmen Joan pou aprann te nouri. Li te finalman fè yon diplòm nan Matematik ak Edikasyon Segondè nan St. John's University ak yon Masters nan relijyon nan Fordham University. Li te konplete sètifikasyon li nan Konsèy Pastoral nan Sant Postgraduate pou Sante Mantal

Lè Joan te antre nan kongregasyon an, byen bonè, li te aprann Sè Sen Jozèf yo te fè tout sa yo te bezwen fè. Pou Joan, sa te vle di anseye lekòl primè ak evantyèlman matematik nan lekòl segondè nan Fontbonne Hall, St. Angela Hall ak St. Brendan's Diocesan High School. Nan travay ki pèsistan e di pou elèv li yo, Joan te travay tè nan lespri elèv li yo e li te pran swen yo ak lanmou.

Entèlèkt pisan li, nati pratik, reyalis ak lanmou pou misyon kongregasyon nou an te rekonèt epi Joan te rele li pou lidèchip kongregasyon an pou de manda kòm yon Siperyè Rejyonal ak de manda kòm yon Konseye, bay sèvis devwe pou kenz ane ant 1971 ak 1986. te ranpli ak anpil chanjman ak defi pandan kongregasyon an te lonje men pou satisfè bezwen vwazen an nan nouvo ministè yo. Pasyans, tolerans ak kouraj yon jaden se te kado ki nesesè nan moman sa a.

Sèvis Joan nan lidèchip te anrichi lè li te pouswiv pasyone yon lavi san vyolans epi li te viv nan yon kominote ki te pote pwoblèm enjistis nan atansyon kongregasyon nou an. Zanmitay pou tout lavi yo te fòme ak Bridget ak Fibronia ak tout moun ki te sipòte Joan pandan ane yo.

Nan kominote a te toujou gen yon espas pou yon jaden epi apre lidèchip, Joan te vin direktè lekòl segondè St. Joseph's ak pandan kenz ane li te direktè lekòl segondè Bishop Kearney kote li te jwenn espas pou elèv yo jaden. Pandan ane sa yo li te sèvi nan yon kantite Komisyon Konsèy lekòl yo ak pwogram Dyosezyen yo.

Joan te jwenn tan ak anpil atansyon okipe jaden yo nan Maria Regina epi tou li pran responsablite pou finans rezidan yo ak anbeli koulwa yo nan rezidans lan. Nan ane 2004, Joan te pran wòl Vikè Maria Regina pou l te okipe bezwen sè nou yo.

Pandan tout lavi li, Joan te pote swen ak konpasyon bay moun ki nan bezwen yo. Antanke jaden an, li te travay avèk dilijans pandan l te pran swen, defi ak viv mesaj levanjil renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Prezans Joan nan kongregasyon sa a te bay anpil fwi e jan lavi nan yon jaden te anseye nou, fwi ak flè sa yo gen semans k ap kontinye bay lavi nouvo. Kòm nou te gen don ak lavi Joan an, se pou li kounye a jwi lapè etènèl ak sous tout lavi a, Bondye renmen nou an.

Sè Joan Marie McAvoy, CSJ te mouri 26 avril 2016 nan 68yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: