Sè John Joseph Dunphy, CSJ

Jul 22, 2014

Sè John Joseph te viv karism renmen Bondye ak pwochen nou san distenksyon kòm pwofesè, konseye, figi sajès, matant renmen, zanmi epi, yon vrè renmen lavi.

Apre li te antre nan kongregasyon an, Sè John Joseph te fè yon BA nan English Manhattan College ak yon MA nan Gid nan Fordham University. Li te resevwa tou yon Sètifika Pwofesè Pèmanan Eta New York ak Sètifikasyon nan Administrasyon ak Sipèvizyon.

Anvan Sè John te vin jwenn nou, li te Sarah Sabina Dunphy, Matant Sally Nan pawòl fanmi li ke li te renmen e ki te renmen l anpil, nou aprann: “Nou te vle li viv pou toutan. Li te yon gwo pati nan lavi nou. Li te renmen kominote li a, fanmi li ak plis pase tout; li te renmen "Jezi li". Matant Sally te gen anpil enèji. Li te kapab kwit, netwaye, anseye, siveye plizyè egzamen. Li koud rad batèm lan pou premye gran neve li a, Jay. Diznèf lòt ti bebe te mete rad batèy Matant Sally la.”

Nan pawòl zanmi l yo ak kòlèg li yo nan divès ministè li yo, “Sè John Joseph pa t yon bon Sè St Joseph, li te yon gwo Sè St Joseph. Yon jan kanmenm nou te panse li pa t ap janm kite nou - li te pran swen anpil pou Kongregasyon an ak pou nou tout. Li te gen yon melanj remakab nan lafwa pwofon ak bon sans e li te toujou fè ou santi ou byen lè li salye ou oswa ou tou senpleman te manje midi avè l 'nan sal fakilte a. Jenn pwofesè yo te renmen l e yo te respekte l e yo te konnen ase pou yo te chita nan pye l pou bèl pawòl sajès ak anpil ri. Elèv yo te konnen jan li te otantik – yo te konfye nan li pou gidans e yo te toujou al jwenn li pou èd Matematik paske yon jan kanmenm pasyans li ak konpetans li kòm pwofesè pa janm echwe yo.”

Zele, lespri ak lajwa Sè John Joseph te enspire anpil moun ki ede yo wè diyite yo ak valè pwòp tèt yo kòm yon Bondye renmen wè yo. Pandan tout vwayaj li a, Sè John Joseph te chèche Bondye li nan reyalite chak jou ki bò kote l e li te rekonèt Jezi nan tout sa l te rankontre. Nou rekonesan pou fidelite li, devouman ak prezans li nan lavi nou konnen l ap viv nan nou chak pandan n ap viv leson li te anseye nou yo.

Sè John Joseph Dunphy, CSJ te mouri 21 jiyè 2014 nan 74yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: