Sè Josephine Barbiere

8 janvye 2024

Jo 1 Portrait

Menm jan ak anpil fanm relijye, Sè Josephine te gen yon lavi diferan nan ministè. Pandan li t ap anseye nan lekòl primè, Sè Josephine te fè yon diplòm an franse nan Middlebury College. Apre sa, li te anseye franse nan St. Angela Hall Academy ak Bishop Kearney HS. Middlebury te ba li yon bous pou yon mwa pou l etidye an Frans pandan tan sa a li te kapab vizite Le Puy.

Pandan se tan li te nonmen Direktè nan Our Lady of Perpetual Help School. Lè l te retounen sot Lafrans, li te kòmanse nouvo ministè sa a, yon ministè kote li te sèvi pandan trèz an. Soti nan Our Lady of Perpetual èd li te deplase nan yon direktè nan Our Lady of Lourdes School nan Queens Village. Li te rete la kòm direktè lekòl pou diznèf ane. Apre 50 ane nan ministè edikasyon li te renmen an, li te tan pou l pran retrèt. Men, sè Josephine pa t enterese pou l pran retrèt li.

Pandan diznèf ane li kòm direktè pawas la te evolye atravè anpil chanjman. Li te konnen moun yo byen e yo te konnen li kòm yon siy estabilite. Te gen kèk nan ansyen pawasyen etnik Italyen, Ilandè ak Alman yo. Yo te ranplase pa moun ki soti nan peyi Zend, Vyetnam, Ayiti, Filipin yo ak lòt moun. Li te wè yon ministè nan mitan yo. Sè Josephine te rete kòm yon Asosye Pastoral ak pami anpil responsablite li yo li te kòmanse yon ministè nan konsèy sou dey. Avèk èd volontè, li te kòmanse pwogram ki te bezwen anpil e li te kòmanse yon ministè. Anplis de sa, li ede tou ak litiji ak woutin chak jou nan lavi pawas la.

Sè Josephine espere rete nan ministè toutotan li kapab. Se sa lavi li te ye. Lè lè a rive li gen konfyans pral gen lòt moun ki ka pran plas li.

Pataje paj sa a: