Sè Loyola Marie Curtin, CSJ

Mar 12, 2018

Nou selebre lavi Sè Loyola Marie Curtain, yon Sè Sen Jozèf depi swasanndezan. Li te fèt Therese, pi piti nan onz pitit Anna ak William Curtin, Loyola te grandi nan Brooklyn. Li te ale nan St. Mary Mother of Jesus Parish School ak St. Brendan's High School.

Lè Loyola te antre nan kongregasyon an apre lekòl segondè, li te anseye timoun piti nan Sacred Heart Seminary nan Hempstead ak nan Brooklyn nan St Thomas Aquinas, St Rose of Lima, St Agnes, ak St Ambrose. Pandan ane sa yo, li te fè yon diplòm nan Manhattan College ak yon Masters nan Boston College.

Nan mitan ane swasant yo, Loyola te kòmanse ministè devwe li pou moun ki soud yo nan St. Francis de Sales School for the Deaf nan Brooklyn. Li te etidye nan Canisius College ak nan Gallaudet University li te aprann konprann bezwen devlopman ak edikasyon kominote soud la. Men, plis pase sa, kè jenere Loyola te pouse pou l fè tout sa yo te bezwen fè, ann amoni ak tradisyon kongregasyon nou an, pou asire timoun ki soud yo t ap aprann epi pwospere. Li te pote detèminasyon li ak resous li nan wòl li kòm Sipèentandan pou Lekòl Cleary pou Moun Soud nan Ronkonkoma. La, li te defansè, gid ak sipòtè konsistan timoun yo ak paran yo. Li te san pran souf nan jwenn respè ak resous pou bezwen yo epi li te kapab jwenn finansman leta pou lekòl la Cleary, yon efò pyonye ki ta amelyore dirab li. Li te pote eksperyans ak ekspètiz li ak moun ki soud nan wòl li kòm Sipèentandan Caritas School nan Rockville Centre.

Toujou byen konsyan de bezwen nenpòt moun, Loyola te kòmanse ministè sansibilizasyon pawas li nan St Rose of Lima nan Massapequa an 1978. Yon lòt fwa ankò, li te itilize resous li ak ladrès konvenk li pou jwenn sèvis ak sipò pou moun ki pi bezwen yo epi li te kapab toujou. fè moun yo "fè li." Travay kole kole ak Katolik Charite li ak zanmi li Msgr. Fagan te fè mirak, anpil nou konnen e anpil moun pa wè. Efò Loyola yo te rekonèt anpil ak yon kantite prim sèvis ki gen ladan Fanm distenksyon ki soti nan vil Oyster Bay ak vil Massapequa.

Pandan semèn ki sot pase yo, lekti levanjil yo fè nou sonje mirak Jezi te fè pou malad grav, paralize, avèg ak bèbè kòm siy lanmou enkondisyonèl Bondye pou tout moun san eksepsyon. Li te montre disip li yo ki jan yo ta dwe viv. Loyola te konnen Bondye li a e li te atantif sou fason li te dwe viv lavi li, fè mirak pou lòt moun ak souri cho li ak fason "pa gen duve". Kidonk jodi a, nan memwa Loyola, nou tout ka pwoklame pawòl Sen Pòl la ak “Di Bondye mèsi chak fwa nou panse ak ou”. Nou rekonesan pou lavi li avèk nou.

Sè Loyola Marie Curtin, CSJ te mouri 12 mas 2018 nan 73yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: