Sè Marie Elizabeth Mahony, CSJ

Dec 19, 2016

mahony-4236-2x3

Nou selebre lavi Marie Elizabeth Mahony, yon Sè Sen Jozèf depi 75 an. Our Lady of Snow se kay Marie pou prèske 50 ane. Jiska dènyèman, Marie te itilize tout enèji ak detèminasyon li pou l asiste mès chak jou nan legliz sa a li te renmen anpil.

Marie te fèt nan Brooklyn epi kòm yon elèv nan Visitation Academy ak Lè sa a Fontbonne Hall Academy, li te devlope don li nan mizik, ankouraje pa paran li, Mary ak David. Lè l te antre nan Sisters of St. Joseph an 1942, li te pouswiv lanmou li pou mizik epi li te reyalize diplòm nan edikasyon mizik nan Marywood College ak Queens College.

Ansanm ak pasyon li pou mizik, Marie te renmen wè timoun yo dekouvri talan yo epi li te travay san pran souf pou ede yo devlope ladrès yo. Yon pwofesè mizik nan Our Lady of Victory, St. Clare's ak St. Joseph's nan Garden City, Marie te metodik, devwe e li te bati relasyon k ap pran swen ak konpasyon ak elèv li yo ak fanmi yo. Li non sèlman te wè potansyèl yo, men li te konnen Bondye te prezan nan chak moun li te rankontre. Marie te cheri leson endividyèl li te bay timoun yo. Li te sèvi dyosèz nou an tou kòm yon Sipèvizè Mizik pou lekòl yo pandan plis pase katòz ane.

Nou pral fè lwanj Bondye maten an pandan n ap chante kantik yo nan litiji sa a. Men, mwen kwè ke demen aswè, lavèy Nwèl la, nan legliz sa a menm, kantik louwanj yo pral resonnen nan vwa pawasyen Our Lady of Snow, sitou timoun yo. E mwen pa gen dout ke Sè Marie Elizabeth Mahony pral mete ansanm ak vwa li pou kontinye reponn tout lavi li a lanmou Bondye nan lavi li. Nou rekonesan pou lavi li nan kongregasyon nou an e nou gen konfyans kounye a li jwi lapè etènèl.

Sè Marie Elizabeth Mahony, CSJ te mouri 17 desanm 2016 nan 75yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: