Sè Marie Teresa Jensen, CSJ

Dec 7, 2019

Nou reyini ansanm jodi a pou selebre lavi Marie Teresa Jensen, yon Sè Sen Jozèf depi swasant-sis ane. Li te fèt nan Harold ak Bridget, Marie te grandi nan Brooklyn nan lekòl primè Our Lady of Guadalupe ak nan lekòl segondè St. Brendan. Apre li te antre nan kongregasyon an, yo te ba li non S. Mary Humbeline, apre yon sen Benediktin. Marie t ap viv lavi li nan yon espri dousè ak jantiyès, toujou atantif ak Bondye k ap pale nan kè l.

Marie te fè yon diplòm nan Etid relijye ak yon Masters nan Ministè Pastoral. Li te anseye nan St Robert Bellamine kote li te enfliyanse anpil etidyan e li te fòme amitye pou tout lavi. Li te kòmanse ministè li nan Pòtoriko kòm yon pwofesè nan Colegio Santa Teresita. Retounen nan eta yo, Marie te anseye nan St. Agnes, Degraw Street epi li te kòmanse ministè li nan Edikasyon relijye nan St Elizabeth's nan Huntington kote li te renmen anpil pa pawasyen yo.

Marie te retounen Pòtoriko e li t ap kontinye fè sèvis la nan Edikasyon Relijye ak Swen Pastoral pandan trant-sèt ane kap vini yo. Pandan tan sa a li te fè yon doktora nan Syans imanitè nan Inivèsite Katolik nan Ponce.

Kèlkeswa kote Marie te ye, li te pote bon jan kalite, pran swen ak fason li atantif pou fè nenpòt moun santi yo respekte ak renmen. Près fanmi li li te pataje nan lit yo ak lajwa, nan moman chak jou oswa nan moman espesyal. Sa yo enkli ofri fè, vwayaje ansanm oswa menm planifye yon lin de myèl.

Malgre pwoblèm sante difisil, Marie te renmen lavi e li te toujou enterese nan bezwen lòt moun, espesyalman pòv yo ak moun ki gen difikilte. Li te sèvi kòm Direktè Swen Pastoral pou Dyosèz Ponce pandan uit ane kote li te sèvi ak anpil pasyan ki gen SIDA, li te sèvi nan Komite Etik la ak Fakilte Enfimyè Lopital Univer de Ponce.

Pandan onz dènye ane sa yo isit la nan Brentwood, Marie te renmen anpil pou fason li itil ak swen. Enterese nan tout bagay ak tout moun, li te kontinye planch li epi li te ekri lèt bay politisyen yo ak anpil nan nou afime efò nou yo ak eksprime rekonesans. Li t ap ankouraje lòt moun epi nan edisyon prentan pase a nan magazin nou an, “Focusing,” Marie te ekri sou misyon li nan lapriyè ak devosyon pou Our Lady of Fatima. Nan pwòp mo li li te ekri:

“Pwobableman pi fò nan misyon mwen kounye a se priyè. Li se yon aktivite ki senp epi li vin abitye. Gen anpil doulè nan monn nou an e retrete yo ka jwenn yon misyon atravè Sentespri a an repons a anpil sitiyasyon souvan bò kote nou.”

Donk, Marie, nou konnen w ap kontinye misyon w, toupre Bondye ki renmen w la e w ap toujou sonje bezwen nou tout. Mèsi.

Sè Marie Teresa Jensen, CSJ te mouri 7 desanm 2019 nan 66yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: