Sè Mary Sheridan, CSJ

4 fevriye 2020

Nou selebre lavi Sè Mary Sheridan, yon fanm ki te reponn lib e ak kè kontan apèl Lespri a pou renmen Bondye, frè parèy la ak tout kreyasyon an antanke Sè Sen Jozèf pandan prèske swasanndisenk ane. Bondye renmen li a, li te chèche nan tout bagay sa ki pi renmen. Nan inyon ak Pawòl Bondye a, li te vide tèt li pou dedomajman pou lòt moun. Nan inyon ak Lespri a, li te reyalize ak eksprime lanmou Bondye nan mond lan.

Li te fèt pou Anne ak Patrick, Mary te grandi nan pawas Our Lady of Good Council nan Brooklyn. Apre li fin ale nan Juniorate a, Mary te antre nan kongregasyon an e li te anseye lekòl primè nan St Agnes, DeGraw Street, St. Cecilia, Our Lady of Snow ak Queen of Peace.

Apre li te fin fè yon bakaloreya nan Klasik nan St. John's University, Mary te kòmanse ministè venndezan li nan Mary Louis Academy okòmansman ansèyman Latin. Li te fè yon Mèt nan Klasik nan Hunter College epi reponn a bezwen epòk la, li te etidye Panyòl. Mary te kontinye ministè li nan edikasyon nan Sacred Heart Academy kote li te yon pwofesè ekselan, devwe ak konpasyon pou plis pase trant ane.

Ekselans nan edikasyon se yon kalite prensipal nan yon lekòl CSJ men nwayo ekselans sa a se nan relasyon ki pèmèt lòt moun wè pwòp diyite pèsonèl yo epi sèvi ak kado yo pou dedomajman pou mond nou an. Mary te enstile valè sa yo nan elèv yo, pwofesè yo, anplwaye yo ak paran yo menm jan. Souri cho li, fason akeyan li te enfliyanse lavi inonbrabl.

Pandan ane sa yo Mari te soutni pa fanmi ki renmen l, ak zanmi pwòch li. Li te tèlman renmen vakans ansanm e li te ba yo konsèy ki konsistan lè l t ap fè fas ak sitiyasyon difisil: “Tout bagay ap mache byen. Bondye renmen ou.” Konpòtman trankilite ak lapè Mari te yon siy ekstèn nan lafwa pwofon li ak konfyans li nan Bondye. Li pa janm pèdi konpòtman sa a, menm lè li te fè fas ak defi nan dènye ane li yo.

Mari kite yon eritaj lanmou pou nou. Nou tout ki te konnen Mari dwe kounye a fè jefò pou viv jan li te viv la. Li te renmen lavi epi kounye a nou gen konfyans ke li jwi plenitid nan lavi pou tout letènite.

Sè Mary Sheridan, CSJ te mouri 4 fevriye 2020 nan 74yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: