Sè Muriel Vincent Esposito, CSJ

Apr 19, 2015

Picture1 - Copy - CopyNou reyini ansanm jodi a pou selebre lavi ak angajman Sè Muriel Vincent Esposito, ki fèt 14 fevriye 1922, twazyèm ak pi piti pitit Vincent ak Mary Elizabeth. Li te vin tounen yon fanm ki gen talan enpòtan, yon angajman prèske obstiné ak yon kapasite entelektyèl konsantre. Li te gen nati sansib nan yon atis ak pratik nan yon syantis. Muriel te antre nan lavi relijye lè Sè yo te yon fòs travay tèribl nan Legliz la e li te rantre nan efò sa a ak tout fòs ki te nan li.

Pou kont li epi san yo pa pouse Sè Sen Jozèf yo, Elizabèt te ale nan Juniorate pou Lekòl Segondè epi li te antre nan Kongregasyon an kèk jou apre li te gradye an 1940. Jan sa te konn fè nan epòk sa a, li te nan sal klas la. Septanm 1941 nan St. Martin of Tours nan Brooklyn ak pwobableman pa mwens pase swasant timoun ki chita devan li. Li te la sèlman yon ane epi answit yo te plase nan Our Lady of Perpetual Help kote li te anseye twazyèm ane ak atizay nan tout lekòl la pou dis ane kap vini yo. Si ou te gen yon talan li sètènman te fè bon itilizasyon ak li te yon atis trè talan.
Pandan ven ane Muriel te anseye nan klas primè ak nan mitan nan sis pawas diferan. Nan lane 1967, li te resevwa yon diplòm lisans nan sosyoloji nan St. Francis College epi yo te plase nan klas jinyò segondè nan misyon ki vin apre yo. Lè sa a, li te oblije anseye syans, se konsa fidèl ak angajman li, li sekirize sibvansyon etid pou senk pwochen ete yo dwe byen prepare pou anseye elèv segondè li yo. Muriel te resevwa yon sibvansyon pou Geoscience I, II, III nan Michigan Techonological University, yon sibvansyon nan Field Biology, Jeoloji nan Southern Oregon College nan Ashland, Oregon, yon sibvansyon nan Fizik:Magnetics nan Lamar State College of Technology nan Beaumont, Texas, yon sibvansyon nan Syans nan College of Saint Rose Albany, NY,
yon sibvansyon nan Junior HS Science nan Ohio State University nan Columbus, ak yon sibvansyon nan Astwonomi nan Hayden Planetarium New York. Siksè li nan inisyativ sa yo te byen remake e yo te mande l pou l rantre nan Komite Syans Diocesan nan Biwo Edikasyon an. Li te sèvi nan komite sa a pandan plizyè ane, li te rete menm apre li te sispann anseye syans.

An 1974 te vini opòtinite pou aplike pou yon pòs pwofesè Art nan St. Francis Prep, yon lekòl ki pa CSJ , yon bagay nan yon jès pyonye. Li te fè entèvyou, te montre pòtfolyo li epi yo te ba l pozisyon an. Li te anseye atizay la a plen tan pou senk ane kap vini yo. An 1979 li te chwazi pou l retounen nan lekòl pawas la kote li te anseye atizay pou 15 ane kap vini yo.
Antanke yon Sè nan kominote a, Muriel te konnen kòm yon fanm ki te priye e ki te patisipe totalman nan lavi kominote lokal li a ansanm ak nan kongregasyon an antye. Avèk kapasite atistik li, li te sipòte anpil nan travay kongregasyon an ki te depase asiyasyon ansèyman an. Kòm yon sè nan kay lokal yo li te trè apresye pou ladrès boulanjri li yo ak espesyalman kreyatif ak inik hors d'oeuvres li yo ki toujou amelyore nenpòt ki fèt.

Muriel te itilize tout enèji ak tout don li yo nan sèvis Levanjil la. Li te yon vrè Sè Saint Joseph e nou gen lafwa kounye a ke li ap jwi rekonpans etènèl li. "Bon bon sèvitè fidèl."

Sè Muriel Vincent Esposito, CSJ te mouri 18 avril 2015 nan 76yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: