Sè Rose Sheridan, CSJ

24 me 2014

Nou selebre lavi yon fanm ki gen kouraj, entegrite ak vizyon, Sè Rose Sheridan, Charlotte, yon Sè Saint Joseph pou prèske 63 ane. Misyon kongregasyon nou an se misyon Jezi ki te geri, rachte ak libere tout moun ki te eskli, domine oswa prive de dwa moun de baz ak diyite. Jezi te pote lanmou san kondisyon nan monn nan epòk li a, li te enstwi disip li yo pou yo ta mache nan chemen li yo. Nou konnen mesaj li a pa t fasil pou konprann e li pa t difisil pou moun ki te anrasinen nan estrikti yerachik dominan yo nan epòk la. Kòm Sè Sen Jozèf nou kontinye chèche fason pou pote gerizon Bondye a, rekonsilyasyon ak lanmou enklizif nan mond lan nan tan sa a.

Sè Rose Sheridan te konnen mesaj Jezi a byen fon nan ke li e li te mache nan chemen li pandan tout lavi li. Menm jan ak premye disip yo, fason sa yo pa te toujou konprann oswa akeyi. Men, pasyon ak detèminasyon Rose pou l vin yon vwa ak defansè pou moun ki san vwa pa t ap janm vag. Ministè sansibilizasyon li bay moun ki te travay san yo pa jis konpansasyon, moun ki te bezwen lojman ak prezans li ak aksyon li pou ranvèse pratik enjis yo te chanje lavi yo e te ogmante konsyans anpil moun. Nou menm, sè li yo, nou remèsye li epi rekonèt fason li te fòme ak fòme konsyans kolektif nou an pou wè jistis kòm entegral nan espirityalite nou ak misyon nou. Kowalisyon Travay/Relijyon Eta New York, Konferans Katolik Eta New York te rekonèt tou piblikman Rose epi li te resevwa Prim Pro-vita Diocese of Rockville Center.

nou bezwen sonje plizyè fason Bondye kontinye revele mesaj lanmou enkondisyonèl la atravè enspirasyon Lespri Sen an. Ann sonje atansyon ak kouraj Rose te genyen pou l te temwaye lanmou sa pou moun ki pa sèvi yo. Memwa konpasyon li ak swen li pou moun li te renmen yo pral yon rapèl konstan aktivite Lespri a k ap kontinye nan lavi nou.

Sè Rose Sheridan, CSJ te mouri 23 me 2014 nan 63yèm ane nan lavi relijye li.

Pataje paj sa a: