Sè Theresa Ann Grant. CSJ

14 novanm 2019

Nou selebre Lavi Sè Theresa Ann Grant, yon Sè St Joseph pou swasant-kat ane. Tout moun ki te konnen Theresa te fè eksperyans limyè Kris la nan fason li janti ak pasyans, sa ki te reflete yon gwo lajwa nan relasyon li avèk yon Bondye renmen.

Theresa te fèt nan Brooklyn ak Josephine ak Roger epi li te ale nan lekòl St. Anthony's Parish. Apre li te ale nan Juniorate a, Theresa te antre nan kongregasyon an an 1955 epi li te fè yon diplòm bakaloreya nan edikasyon nan Brentwood College. Fason cho, pasyan li yo te byen adapte pou anseye timoun piti. Kidonk, pandan plis pase karant ane Theresa te anseye elèv premye ak dezyèm ane nan St Rita, St Mary Star of the Sea, St Mary Manman Jezi ak St Atanazi.

Pandan ane sa yo, Theresa te etidye Relijyon nan Inivèsite St. John's epi pataje lafwa pwofon li nan pwogram sakreman nan pawas kote li te anseye yo. Li te fè pati lavi pawas sa yo, li te sèvi nan Konsèy Pawas la epi kòm lektè ak Minis ekaristik. Pa janm san fè anyen konsa, pandan dènye ane li yo, Theresa te travay ak Biwo Pwokirè Distri Brooklyn.

Relasyon yo te trè enpòtan nan lavi Theresa. Li te pran swen fwa ak fanmi li espesyalman long mache olye pou yo jwèt videyo. Li te pataje amitye sere ak sè nou yo Mary Ann McCarthy ak Margaret Ribaldi. Jwa ak jantiyès Theresa te pataje te soti nan relasyon pwofon li te genyen ak Bondye. Li te konnen sa Jan te dekri nan dezyèm lekti nou an, ke tout moun se pitit Bondye e li te ede anpil moun vin kwè sa.

Theresa, nou konnen kounye a ou konnen konplètman Bondye ki te sant lavi ou pandan tout ane sa yo. Nou remèsye ou pou devouman ou, fidelite ou ak tout jantiyès ou pataje avèk générosité. Se pou ou kounye a jwi lapè etènèl.

Sè Theresa Ann Grant, CSJ te mouri 14 novanm 2019 nan 64yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: