Sè Vincent Louise Tesoriero, CSJ

Sep 30, 2015

Nou selebreTesorieroevalye lavi Sè Vincent Louise Tesoriero, yon Sè Sen Jozèf pou swasannditwazan. Vincent te viv lavi li ak devouman, lajwa ak sèvis.

Li te kòmanse ministè aktif li kòm yon pwofesè lekòl primè nan divès lekòl pawas nan Brooklyn ak nan Long Island. Apre li te fin fè yon BS nan ekonomi kay nan Revier College ak yon MS nan Brooklyn College, li te kontinye anseye nan Bishop Kearney HS epi answit nan Sacred Heart Academy. Tout moun ki te konnen li yo raple misyon Jezi pou akeyi tout moun san distenksyon, bay bezwen yo epi ankouraje yo fè menm jan an.

Kongregasyon nou an gen yon tradisyon Ospitalite, akeyi tout moun ak respè, diyite ak yon sans de lajwa ki soti nan realizasyon an ke Bondye renmen nou san kondisyon. Fanmi Vincent yo, elèv yo, zanmi yo ak kominote alontèm li nan Sacred Heart te fè eksperyans lanmou sa a grasa atansyon li, kit se yon kat anivèsè nesans anyèl oswa yon bonbon kwit nan klas la. Li te gen yon gwo rekonesans e li te toujou di "Mèsi" menm nan dènye jou yo nan lavi li lè li te depann de moun ki te pran swen l avèk tandrès.

Se tou nou pou nou di ou mèsi pou angajman li antanke Sè Sen Jozèf, pou sèvis li, gwo lajwa li e paske li montre nou kijan pou nou viv jan Jezi te fè a: pou nou aji jis, renmen avèk tandrès epi mache avèk imilite ak Bondye.

Sè Vincent Louise Tesoriero, CSJ te mouri 29 septanm 2015 nan 73yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: