Sipòte Spirit Alive Institute

Spirit Alive, yon ministè edikasyon Sè Saint Joseph, bay yon espas ki nesesè pou rechèch lafwa ak edikasyon teyolojik. Nou kapab ofri bon jan pwogramasyon grasa sipò finansye ak ankourajman moun tankou ou ki fè patenarya avèk nou. Avèk sipò w, Spirit Alive ap kontinye bay opòtinite pou nouriti entelektyèl ak espirityèl. Espwa nou se ke Lespri Bondye a renouvle, ki vivan nan nou tout, nou fè efò pi entans pou reyalize rèy inite Bondye, lapè, ak jistis. Nou rekonesan pou donasyon gwo kou piti epi, espesyalman pou lapriyè ou ak patisipasyon ou. Mèsi paske w ede nou kenbe Lespri Bondye a vivan!

Mèsi!

Mèsi paske w konsidere Spirit Alive pou don jenere w. 

Donasyon yo ka voye pa lapòs tou nan: 
Lespri vivan 
1725 Brentwood Road
Brentwood, NY 11717

Si w gen nenpòt kesyon sou don ou sou entènèt oswa bay yon ministè tanpri imèl spiritalive@csjbrentwood.org