Konsènan Spirit Alive

Spirit Alive: CSJ Institute for Faith Inquiry and Education, ki te inogire an 2021, se yon nouvo inisyativ edikasyon ki sipòte pa Sisters of Saint Joseph, Brentwood NY. Enstiti a reprezante yon elaji ak ekstansyon angajman nou anvè edikasyon, pi lwen pase salklas tradisyonèl K-12, pou angaje tout moun k ap chèche yon konpreyansyon pi pwofon sou lafwa yo, sou tèt yo ak sou mond yo.