Chwazi yon sijè:


Retrè 3 minit

3-Minute Retreats envite w pran yon ti repo lapriyè dwat sou òdinatè w oswa sou aparèy mobil ou. Pase yon ti tan trankil pou reflechi sou yon pasaj nan Ekriti yo.

Sant pou Aksyon ak Kontanplasyon - Richard Rohr

Meditasyon chak jou Richard Rohr yo se refleksyon imèl gratis ki voye chak jou nan ane a. Chak meditasyon prezante Richard Rohr ak otè envite yo reflechi sou yon tèm chak ane, ak chak semèn bati sou sijè anvan yo, men ou ka rantre nan nenpòt ki lè.

Monk la Kontespiratif

Kontemplative Monk ap chèche vin yon kote repo ak refij pou nanm bat yo pandan y ap vwayaje sou chemen sakre a ansanm, k ap chèche Bondye ki toujou fidèl la.

Kontespirasyon Outreach

Kontemplative Outreach, ki te fonde pa Trappist Papa Thomas Keating, se yon rezo espirityèl moun ak ti kominote lafwa ki angaje nan viv dimansyon contemplative Levanjil la. Dezi komen pou transfòmasyon diven, prensipalman eksprime atravè yon angajman nan yon pratik chak jou lapriyè Santralizasyon, ini kominote entènasyonal yo, entèdenominasyon.

Sosyete Kontemplatif la

Sosyete Kontemplatif la ankouraje yon grandisan lapriyè meditasyon ki baze sou tradisyon Sajès Kretyen an pandan l ap akeyi lòt tradisyon meditasyon e yo sipòte l. Yo ofri yon chemen ki konsistan ak ekilibre pou kwasans espirityèl ak transfòmasyon ki anrasinen nan lapriyè, silans, travay atansyon, ak nan sajès 1500-zan nan eritaj benediktin nou an. Sosyete a apiye ak ankouraje travay Rev. Doktè Cynthia Bourgeault, ak prèt Episkopal la, epi li patwone retrè ak atelye Cynthia ak lòt pwofesè distenge sou chemen meditativ kretyen an dirije. Materyèl enstriksyon ak enspirasyon nan fòma tèks ak odyo yo disponib pou vann.

Creighton University Online Ministries

Creighton's Online Ministries ofri refleksyon chak jou, retrè sou entènèt ak odyo, Estasyon Lakwa, yon gid chak semèn pou lapriyè chak jou, ak plis ankò.

Chak jou ap viv lapriyè maten ak Konpliman sou Zoom soti nan katedral Enkarnasyon

Katedral Episkopal Enkarnasyon an nan Garden City NY, chèz Diosèz Episkopal Long Island ki gen Brooklyn ak Queens, priye lapriyè maten a 8:45 am ak Konpliman a 8:45 pm Lendi-Vandredi an dirèk sou Zoom. Klike sou lyen ki nan paj Adorasyon yo.

Lekti Mass chak jou nan Konferans Evèk Katolik Etazini

Swiv lekti ekriti yo pou mès la chak jou.

Refleksyon chak jou – Sè St. Joseph

Sitwèb Sè St. Joseph nan Brentwood, New York, ofri refleksyon chak jou, ak yon lapriyè ak sijesyon pou aksyon ak plis lekti.

Lekti Divine (Lectio Divina) ak Sosyete Biblik Ameriken an

Prepare pou lekti ekriti Dimanch la lè l sèvi avèk ansyen metòd la Leksyon Divina, yon pwosesis pou li, medite, priye ak kontanple pou antre nan istwa ki ekri nan Liv la epi kite yo transfòme lavi nou.

Ban nou Jou sa a

Ban nou Jou sa a se yon envitasyon pou priye chak jou, kit se avèk yon ti liv enprime oswa yon aplikasyon. Kit ou gen senk minit oswa yon demi èdtan, Ban nou Jou sa a sipòte dezi w pou w priye ak enspirasyon chak jou nan lavi temwen sen yo, refleksyon perspicaces, ki enpòtan sou Ekriti yo, ak priyè senplifye chak jou pou maten ak aswè. Abònman obligatwa.

Espirityalite Ignasyen

Loyola Press patwone, sit sa a bay yon varyete resous, tankou yon refleksyon chak jou, Egzamen chak jou, ak atik sou espirityalite Ignasyen/Jezuit.

Enstiti pou Kontanplasyon ak dyalòg kominal

Yon varyete resous ak opòtinite atelye yo eksplore pratik contemplative, konsyans nan evolye, dinamik espiral, elatriye.

Aprann relijyon

Learn Religions ede eksplore pratik pwòp lafwa w, konprann kwayans frè parèy ou yo, epi familyarize w ak pi gwo relijyon nan mond lan — kèlkeswa pwòp orijin espirityèl ou. Li nan bibliyotèk nan gid etid, lapriyè, devosyonèl, ak dokiman referans ofri kouvèti kredib ak ekilibre nan lafwa ki pi enpòtan nan mond lan, tankou Boudis, Krisyanis, Endouyis, Jidayis, Islam, ak Taoism.

Magnificat

Magnificat se yon gid espirityèl pou ede ou devlope lavi lapriyè ou, grandi nan lavi espirityèl ou, jwenn yon fason pou yon lanmou pi pwofon pou Kris la, epi patisipe nan mès la ak plis ferveur. Li se yon piblikasyon enprime chak mwa oswa sou entènèt ki fèt pou itilize chak jou, pou ankouraje lapriyè litijik ak pèsonèl. Li ka itilize pou swiv mès chak jou epi yo ka li tou lakay ou oswa nenpòt kote ou jwenn tèt ou pou lapriyè pèsonèl oswa familyal. Abònman obligatwa.

Wout Monastik la

Piblikasyon sou entènèt chak mwa ak refleksyon chak jou soti nan Sè Joan Chittister, OSB. Pou $12.95/ane ou jwenn aksè a Wout Monastik la sitwèb ak yon vèsyon pdf voye ba ou imèl chak mwa—ak mini-vebinè peryodik ak Sè Joan pandan ou ka ofri pwòp lide pèsonèl ou, poze kesyon epi diskite lide ansanm. Abònman w tou pèmèt ou patisipe nan yon fowòm sou entènèt k ap kontinye ak lòt manm, reflechi ansanm sou zafè espirityèl enpòtan nan fason ki ka detire panse w epi nouri lespri w. Kreye yon kont epi abònman, epi w ap resevwa bon konprann chak jou ak gid adisyonèl kout refleksyon.

Pratik pou pandemi an: Gide meditasyon sou siy kwa a

Papa Michael Sparough, SJ, ofri yon seri meditasyon pou pote kèk lapè ak kalm nan lespri nou pandan moman enkyetid sa yo.

Priye pandan w ale sou sitwèb/aplikasyon

Meditasyon odyo chak jou sou yon ekriti nan jounen an, ak mizik refleksyon ak kesyon. Apeprè. 12-15 min. pa jou. Epitou gen egzèsis odyo imajinasyon kontanplasyon, Rosary, Estasyon Lakwa, ak Egzamen an, yon revizyon chak swa nan jounen ou ak remèsiman bay Bondye.

Lapriyè chak jou espas sakre sou entènèt

Espas Sakre se yon resous lapriyè chak jou soti nan Jesuit Ilandè yo, ki bay kout refleksyon chak jou ekriti yo. Nan moman sa a sitwèb la gen ladann lapriyè ak refleksyon pou moman sa a nan COVID-19, ki gen ladan yon "Retreat Izolasyon" 14 jou.

Saint of the Day from Franciscan Media

Ale sou Entènèt pou jwenn yon atik kout sou yon saint diferan chak jou, oswa abònman epi w ap resevwa saint la delivre nan bwat resepsyon ou chak jou.

Pawòl Mèkredi a

Chwazi vèsyon pawas la nan resous Mèkredi sa a chak semèn nan lòt bò letan an Angletè pou li, reflechi sou epi reponn a Ekriti yo pou dimanch k ap vini yo. Ki fèt espesyalman pou fanmi yo, fè sa nan Mèkredi ka kenbe fanmi an byen konekte ak Jezi, ak Legliz la, ak youn ak lòt.

Poukisa deranje Bib la?

Why Bother with Bible se yon seri 10 atik kout ak kesyon refleksyon ki ka itilize kòm yon etid endepandan ak refleksyon sou pwòp tan ou, endividyèlman oswa an gwoup.   Sijè atik yo enkli: Bondye vle pale avèk nou, nou aprann rekonèt vwa Bondye, ekriti yo anseye nou valè padon, ak sèt lòt sijè.
Tambien disponib an Español.

Pawòl nan mitan nou

Lapriyè mès chak jou ak tèks ekriti yo ak refleksyon sou lekti yo. Vèsyon enprime, sou entènèt oswa aplikasyon ki disponib. Abònman obligatwa.

Tradiksyon Labib

Sit sa a bay itilizatè a nenpòt vèsè biblik, pasaj oswa liv nan plizyè vèsyon. Li itil nan konpare tradiksyon. (Remake byen ke li pa bay aksè a New Revised Standard Version, New American Bible oswa tradiksyon Bib Jerizalèm yo.)

Resous Katolik

Sitwèb Papa Felix Just, SJ, yon prèt katolik, entelektyèl ak pwofesè, gen anpil atik itil sou Bib la, Litiji, Atizay ak Teyoloji.

Enstiti Resous kretyen - Vwa a

THE VOICE se sit Entènèt CRI/Voice, yon ministè mondyal ak èkumenik ki dedye a bay resous biblik ak teyolojik, ansanm ak resous adorasyon ak lapriyè, pou kretyen k ap grandi.

Resous pou Teyoloji kretyen

Sit entènèt sa a ofri redaksyon sou teyoloji sistematik, ekriti, doktrin kretyen, èmèneutik biblik ak teolojyen kontanporen.

Achiv Tèks Sakre

Yon koleksyon konplè ki gen plis pase 1700 liv sou relijyon, mitoloji, folklò ak esoterik la, ki gen ladan tèks sakre.

Bibliyotèk Teyoloji nan Spring Hill College

Sit sa a, ki te kenbe pa Spring Hill College, yon Jesuit College nan Mobile, Alabama, gen plis pase 8000 lyen ki mennen nan dokiman legliz ak atik teyolojik nan tout disiplin teyolojik/legliz yo.

Poukisa etidye relijyon?

Atik kout ki fè reflechi tankou Miskonsepsyon sou relijyon, kisa relijyon ye?, pwoblèm pou peze nan relijyon.

FÒME - Lafwa Katolik la. Sou demann.

Abònman pou $10/mwa epi jwenn dè milye de sinema, pwogram, odyo, ak liv sou sijè lafwa Katolik imedyatman. FORMED bay plizyè milye sinema, pwogram pou timoun, liv elektwonik, odyo, pwogram pawas ak etid dirèkteman sou navigatè w, aparèy mobil oswa aparèy ki konekte.

Enstiti pou Kontanplasyon ak dyalòg kominal

Yon varyete resous ak opòtinite atelye yo eksplore pratik contemplative, konsyans nan evolye, dinamik espiral, elatriye.

STM Online: Crossroads

Lekòl Teyoloji ak Ministè Boston College (STM) ofri kou kout nan espirityalite, ekriti, sakreman, lavi moral ak plis ankò. Pifò kou yo se 3-5 semèn ak depans yo varye ant gratis (pou kou oto-dirije) jiska $50.

Virtual Learning Community - University of Dayton

Virtual Learning Community for Faith Formation (VLCFF) se yon pwogram aprantisaj a distans sou Entènèt pou sipòte fòmasyon lafwa katechis ak adilt nan Legliz la. Yo ofri yon gran varyete kou teyoloji ak Ministè Pastoral ak seminè, ki varye nan pri ant $80-$110. (Gen rabè pou moun ki abite nan dyosèz patnè VLC yo.)

Poukisa deranje Bib la?

Why Bother with Bible se yon seri 10 atik kout ak kesyon refleksyon ki ka itilize kòm yon etid endepandan ak refleksyon nan pwòp ritm ou, endividyèlman oswa an gwoup.   Sijè atik yo enkli: Bondye vle pale avèk nou, nou aprann rekonèt vwa Bondye, ekriti yo anseye nou valè padon, ak sèt lòt sijè.

Tambien disponib an Español.

Sant Espirityèl Our Lady of Grace lajounen

Sant espirityèl Our Lady of Grace nan Manhasset NY ofri jou retrè lajounen ak seri. Yo gen opòtinite limite an pèsòn; lòt moun yo fèt sou Zoom.

Priye pandan w rete - yon retrè Podcast 7 semèn

Jesuit Angle yo pote ou 7 podcast meditasyon, ki fèt pou priye sou 7 semèn, pou moun ki ap soufri, pou pridans, pou konfyans, pou ankourajman, pou swen tèt yo, ak plis ankò.

America Magazine sou entènèt

Pèspektiv sou lafwa ak kilti nan Sosyete Jezi a (Jesuit) nan peyi Etazini. moun k ap pran desizyon ak lidè opinyon ki mennen deba eklezial ak sivik sou relijyon, sosyete, politik ak boza. Enskri pou bilten chak jou.

Ajans Nouvèl Katolik (CNA)

CNA se yon sit nouvèl Katolik ki soti nan EWTN. Enskri pou bilten chak jou.

Jounal lavi legliz la

Church Life Journal se pibliye pa McGrath Institute for Church Life nan University of Notre Dame. Li ouvri lektè yo nan premye bous katolik-pase ak prezan. Li se yon piblikasyon ki tou de apwofondi lafwa tout manm Legliz la, pandan y ap sèvi kòm yon plas kote lidè katolik yo ka reflechi sou pwoblèm entelektyèl ak pastoral nan epòk nou an.

CRUX - Pran batman katolik la

CRUX se yon sit nouvèl ki dedye a ofri sa ki pi bon nan kouvèti entelijan, branche ak endepandan sou Vatikan an ak Legliz Katolik la. Enskri pou bilten chak jou.

National Catholic Reporter Online

Yon resous nouvèl Katolik endepandan ki gen lespri refòm. Abònman enprime ak sou entènèt disponib. Enskri pou bilten chak jou.

Zenit

Zenit se yon Ajans Nouvèl Entènasyonal san bi likratif, ki fòme ak yon ekip pwofesyonèl ak volontè, ki transmèt mesaj Pap la ak nan Legliz la. Enskri pou bilten.

Sou swen pou kay komen nou an (Laudato Sí)

Nan Laudato Sí ("Lwanj pou ou"), Pap Franswa ankouraje mond lan pou konbat degradasyon anviwònman an ak enpak li sou pòv yo. Li vize non sèlman pou Katolik, men pito pou yon odyans atravè lemond moun ki gen bon volonte. Apwoche sijè a nan pèspektiv tou de syans ak lafwa, ansiklik la se yon apèl ijan nan aksyon ki gen entansyon konvenk moun atravè mond lan chanje konpòtman yo, nan espwa pou pwoteje yon planèt frajil.

Sou Fratènite ak Zanmitay Sosyal (Fratelli Tutti)

Nan Fratelli Tutti ("Tout frè ak sè"), Pap Franswa mande pou plis fratènite imen/sè ak solidarite, epi li fè yon lapriyè pou rejte lagè kòm yon solisyon pou konfli imen. Li konsantre sou pwoblèm sosyal ak ekonomik kontanporen, epi pwopoze yon mond ideyal nan fratènite/sè kote tout peyi yo ka fè pati yon pi gwo fanmi imen.

Sou lanmou nan fanmi an (Amoris Laetitia)

Nan Amoris Laetitia (“Lajwa Lanmou”), Pap Franswa mande legliz la rankontre moun kote yo ye a, pou yo konsidere konpleksite lavi moun yo e pou yo respekte konsyans moun lè yo pran desizyon moral yo. Egzòtasyon apostolik la se sitou yon dokiman ki reflete sou lavi fanmi e ki ankouraje fanmi yo. Men, se rapèl Pap la tou ke legliz la ta dwe evite jis jije moun ak enpoze règ sou yo san yo pa konsidere lit yo.

Resous Web

Dokiman Konsèy Vatikan II
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm


Kout rezime sèz dokiman Vatikan II yo
Paj Web sa a bay yon rezime youn oubyen de fraz sou pwen prensipal chak dokiman Konsèy la.  https://thecatholicspirit.com/news/local-news/1-sentence-on-each-of-the-16-documents-of-vatican-ii/

 

Konprann Vatikan II - Creighton University
Resous sa yo te konpile an 2012 nan selebrasyon 50 lath Anivèsè Konsèy la.
https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/YearofFaith/VaticanII-Resources.html

 

Vatikan II 60th Resous anivèsè, Inivèsite Xavier
Paj Web sa a ki soti nan jesuitresource.org gen lyen ki mennen nan dokiman Konsèy la ansanm ak divès atik ak videyo ki asosye yo.
https://www.xavier.edu/jesuitresource/resources-by-theme/vatican-council-ii/index

 

Liv

Vatikan II: Dokiman Konsilyè ak Post-Konsilyè, Austin Flannery, OP, ed., 1996.
Ekselan tradiksyon ak edisyon sèz dokiman Konsèy yo, plis karantnèf dokiman pita ki soti nan pap ak kongregasyon Vatikan yo ki te aplike detay desizyon Konsèy la.

Yon Gid Brèf pou Dokiman Vatikan II, Edward P. Hahnenberg, 2007.
Gid sa a esplike chak dokiman Konsil Vatikan Dezyèm pwodwi yo, li ofri background pou chak travay, lang li yo ak kontèks yo. Li bay yon apèsi klè ak kout sou travay Konsèy la ak siyifikasyon li nan lavi legliz la.


Yon konpayon litijik nan dokiman yo nan Dezyèm Konsil Vatikan an
ak yon Entwodiksyon Massimo Faggioli, Danielle A. Noe, ed., 2016
Ekri pa entelektyèl litijik ak teyolojyen kontanporen, chak atik nan volim sa a bay yon apèsi sou tèm kle teyolojik, konsiderasyon istorik ak pastoral, ak fason dokiman an gen rapò ak konpreyansyon nou ak eksperyans litiji a kòm sous ak somè.


Istwa Vatikan II, Volim 1-5
, Giuseppe Alberigo ak Joseph Komonchak, eds. 1995-2005
Istwa senk volim Konsèy la kòmanse ak istwa anons ak preparasyon Konsèy la, epi kontinye nan konklizyon li. Chapit yo ekri pa yon varyete de entelektyèl entènasyonal yo.


Yon Brèf Istwa Vatikan II,
Giuseppe Alberigo, 2006
Giuseppe Alberigo rakonte istwa Konsil Vatikan II a pou yon jenerasyon ki te vin granmoun depi li te fèmen. Li montre nou yon Konsèy ke Pap Jan te rele pou renouvle non sèlman legliz la men Krisyanis la an jeneral. Li montre ke vizyon sa a te reyalize nan fason byen lwen pase kapasite patisipan li yo pou konprann.


Kisa ki te pase nan Vatikan II
, John W. O'Malley, 2010
Liv sa a bay yon resi kout e lizib sou konsèy la depi nan moman Pap Jan XXIII te anonse l nan dat 25 janvye 1959, jiska konklizyon li te 8 desanm 1965.  Gade yon prezantasyon videyo ki gen menm non pa Papa O'Malley nan https://www.youtube.com/watch?v=ipOsyg_DGYU


Vatikan II: batay la pou siyifikasyon
, Massimo Faggioli, 2012
Liv la ofri yon prezantasyon konplè sou deba teyolojik ak istoryografik sou Vatikan II. Tantativ pou ale pi lwen pase "konfli entèpretasyon an" - Vatikan II kòm yon rupture nan istwa Katolik sou yon bò, bezwen pou li Vatikan II nan kontinwite ak tradisyon an sou lòt la - se nesesè paske deba a ap kontinye sou Vatikan II. se lajman defòme lè yo sèvi ak "entèpretasyon eklatman" kòm yon zouti pou konprann wòl konsèy la nan katolik jodi a.

 

Videyo

Rezime Sèz Dokiman Vatikan II yo
Yon bon prezantasyon PowerPoint 18 minit ki prezante Konsèy la epi ki rezime yon ti tan chak nan sèz dokiman yo.  https://www.youtube.com/watch?v=hxDrXUjCt5A


Seri Videyo Vatikan II -
Dyosèz Brooklyn, 2013
Yon seri dis videyo 20-30 minit ki bay yon istwa Konsèy la ak rezime pi gwo ansèyman li yo. Videyo yo genyen fim aktyèl ki soti nan Konsèy la.  https://www.youtube.com/watch?v=BOCJLb_6a_E

Kisa ki te pase nan Vatikan II, John W. O'Malley - Yon konferans sou videyo sou liv ki gen menm non ki endike anwo a.  https://www.youtube.com/watch?v=ipOsyg_DGYU