Sipòte Misyon nou an

Nivo povrete ak vyolans nan sosyete nou an, bezwen moun imigran yo, defann fanm ak pitit yo ak anpil lòt pwoblèm montre yon bezwen k ap ogmante pou travay Sè Sen Jozèf yo kontinye. Jodi a plis pase 5,000 byenfèktè yo se patnè nan ministè nou yo kenbe misyon an vivan atravè priyè yo ak sipò finansye. Nou rekonesan anvè tout moun ki mete ansanm ak nou nan efò nou pou kontinye misyon nou atravè divès ministè nou yo. Sipò w ak ankourajman w kontinye soutni nou pa sèlman finansyèman men tou grasa amitye ki gen valè w.

Fason pou bay

Donate Online

The easiest way to give is through our secure online form. You can give a one-time gift, set up monthly recurring gifts or make a gift in honor or memory of someone special. 

Air mail envelope template. Decorative paper letter. Vector illustration

Bay pa lapòs

Tanpri poste kado ou a nan: 
Sisters of St. Joseph - Mission Advancement Office
1725 Brentwood Road, Kean Center 
Brentwood, NY 11717

Evènman

We hold a Golf Outing in September, "Together Again" Alum Christmas Celebration in November, Spring Liturgy and  Luncheon in April and 5k Fun Run Walk in May that help to  support our mission. To support any of these events, you can register to attend, provide a sponsorship, or make an outright gift online or by mail prior to the event.

Next Event: ASJ "One Last Class" Reunion Tour & Cocktail Reception. August 16th and 17th. Click "view events" below to register. 

Memoryal/Brik Onè

Pou selebre lavi yon moun ou renmen anpil atravè yon memoryal, oswa pou onore yon moun ki te ede nan vwayaj lavi ou, fè yon don nan yon pave bèl fabrike ki, ansanm ak lòt kado komemoratif, pral fòme yon chemen manyifik nan estati St. Joseph ki dekore antre devan St. Joseph Renewal Center. Click to download form. 
Donation: $200

Memorial Tree

Honor or memorialize someone with a newly-planted American Elm Tree, while supporting the work of the Sisters of St. Joseph. Consider purchasing a tree to celebrate the life of someone deer to you, commemorate an event or anniversary or to simply say "Thank You" to someone special. Your tree will adorn the road along the meadow at the campus of the Sisters of St. Joseph in Brentwood, NY. Click to download form.
Donation: $1000

Adopt A Bench

Give a meaningful, green gift by adopting a bench. Share a birthday wish, honor an important member of your family or beloved Sister, commemorate your class or remember a special occasion. As part of your bench adoption, we'll install a plaque engraved with a personal message on the bench and maintain it. Benches are available in Brentwood, Stella Maris, Sacred Heart Convents and at St. Joseph Villa in Hampton Bays. Click to download form.
Donation: $2000

Circle Of Friends

Sèk Zanmi yo

Pandan yon moun antre nan Sant Renouvèlman an nan Brentwood, ekspozisyon Circle of Friends sou miray la se yon endikasyon vizib rekonesans nou pou sipò byenfè nou yo. Fè yon don sou entènèt ($1,000 – $2,000) an memwa yon moun ou renmen, pou sonje yon okazyon espesyal, oswa pou onore yon moun ki te jwe yon wòl enpòtan nan lavi ou epi ki vin yon manm Sèk Zanmi yo. Si w enterese nan Circle of Friends, tanpri rele biwo avanse misyon an pou jwenn enfòmasyon detaye sou pi bon fason pou fè kado sa yo — 631-273-1187 x150 oswa imèl. jesus@csjbrentwood.org.

Model of a wooden house from wooden blocks. Words 'estate planning'. Copy space. Business concept. Beautiful grey background.

Planned Giving

You may ask, “How can I make a greater impact with my gift? How can I provide for the future of the Sisters of St. Joseph? How can I make a much larger gift even though I don’t have the financial means right now?” The answer to these questions lies in making a planned gift to the Sisters of St. Joseph. If you are considering making a planned gift to the Sisters of St. Joseph please call the mission advancement office for detailed information on the best way to make these gifts — 631-273-1187 x150 or email jesus@csjbrentwood.org.