Fè yon don sou entènèt

Nivo povrete ak vyolans nan sosyete nou an, bezwen moun imigran yo, defann fanm ak pitit yo, edikasyon, swen Sè nou yo, ak anpil lòt pwoblèm montre yon bezwen k ap ogmante pou kontinye travay Sè St yo. Jozèf. Jodi a plis pase 5,000 byenfèktè yo se patnè nan ministè nou yo kenbe misyon an vivan atravè priyè yo ak sipò finansye. Nou rekonesan ak tout moun ki mete ansanm ak nou nan efò nou pou kontinye misyon nou atravè divès ministè nou yo. Sipò w ak ankourajman w kontinye soutni nou pa sèlman finansyèman men tou atravè amitye ki gen valè w.

Mèsi!

Mèsi paske w konsidere Sè St Joseph la pou don jenere w. 

ENPÒTAN  - Si w ap fè yon don nan youn nan ministè espesifik nou yo, tanpri asire w ke w chwazi ministè ki kòrèk la nan bwat deroule "Deziyasyon". 

Donasyon yo ka voye pa lapòs tou nan: 
Sè St Joseph, Brentwood
Avansman Misyon
1725 Brentwood Road
Brentwood, NY 11717

Si w gen nenpòt kesyon sou don ou sou entènèt oswa bay yon ministè tanpri imèl communications@csjbrentwood .org oswa rele 631.273.1187 x145.