TEST PAGE 1

Jwe Videyo

Misyon nou

As Sisters of St. Joseph living in the 21st Century, we believe in the power, presence and love of God working through an evolving universe and in God’s self-communication through Jesus Christ. We are committed to Jesus’ mission and seek to promote justice, to live lives of non-violence and to respond to the needs of our time. Our goal is to foster love, unity and reconciliation among all people.

Ministè

Sister Maryellen Kane, executive director of the U.S. Federation of the Sisters of St. Joseph, distributes organic bread during a prayer service marking the Season of Creation at the motherhouse of the Sisters of St. Joseph of Brentwood, N.Y., Oct. 3, 2021. The Season of Creation is an annual ecumenical celebration during which Christians are called to unite in prayer and to take action to protect the earth. The observance begins on Sept. 1, the World Day of Prayer for the Care of Creation, and ends on Oct. 4, the feast of St. Francis of Assisi, patron saint of ecology. (CNS photo/Gregory A. Shemitz)

Pandan plis pase 169 ane Sè Saint Joseph yo te sèvi moun Long Island yo. Lè te gen yon bezwen evidan, sè yo te ale nan Apalachi, Repiblik Dominikèn, Brezil ak nan lòt kote nan peyi Etazini.

An 1930, an repons a yon demann Evèk Ponce a, yo te voye kat sè pou yo fonde yon misyon nan Pòtoriko. Lè sa a, sè yo gaye atravè zile a anplwaye pawas ak lekòl ak ansèyman nan Inivèsite Katolik la. Nan pi gwo prezans yo, te gen prèske 100 sè k ap sèvi nan Pòtoriko. Kounye a, gen sè toujou k ap viv ak anseye sou zile a.

Antanke Kongregasyon, nou chèche fè tout ministè nou yo refleksyon nan karism nou ak misyon nou. Edikasyon ak otonòm fanm yo te toujou konsantre nou. Sè St. Joseph se edikatè soti nan nivo elemantè rive nan nivo inivèsite, travayè sosyal, pwofesyonèl swen sante, avoka, minis pawas, administratè ak direktè espirityèl.

We also have ministries which we own and operate independently. They include four high schools, a learning program for immigrant women, and an immigration clinic.

Today we not only continue our ministry through the empowerment of women and education but also through, spiritual education, ecology efforts with a focus on sustainability, and justice actions with efforts like our Immigration Clinic.

Ministè Lidèchip la

DSC 8398

Chak senkan, yo chwazi sè nan ministè lidèchip kongregasyon an. Ekip lidèchip nou an gen ladan yon Prezidan ak kat Konsèy. Apre eleksyon yo, yo nonmen yon Sekretè ak Trezorye.

Sè Tesa Fitzgerald CSJ, MS, Prezidan
Te fonde Hour Children, yon òganizasyon pou ede fanm ki te nan prizon yo ak pitit yo, an 1992. Li te sèvi kòm Direktè Egzekitif jiska eleksyon li kòm prezidan an 2021.
Sè Elizabeth Hill, CSJ, JD, Konseye
Ansyen prezidan St. Joseph College.
Sè Maria Pascuzzi, CSJ, SSL, STD, Konseye
Former lecturer and administrator and present director of Spirit Alive: The CSJ Institute for Faith Inquiry and Education.
Sè Phyllis Esposito, CSJ, MS, Konseye
Ansyen Siperyè Rejyonal ak Direktè espirityèl ak anpil eksperyans nan ministè pawas.
Sè Karen Burke, CSJ, EdD, Konseye
Ansyen pwofesè nan Pwogram Doktora Lidèchip Enstriksyon nan Western Connecticut State University e kounye a Direktè Depatman Dirab Sè St. Joseph.

Sè Thomasine Stagnitta, CSJ, MA, Congregational Secretary.
Sè Eileen Kelly, CSJ,MS, Congregational Treasurer